Advanced Analytics

Om projekt Advanced Analytics

SDU’s bestyrelse og direktion har besluttet at intensivere brugen af advanced analytics til strategisk ledelsesinformation. Advanced Analytics er betegnelsen for avanceret databehandling, fx maskinlæring, hvor store mængder af data fra mange forskellige kilder anvendes til at udarbejde prognoser. I Advanced Analytics afløses traditionelle statistiske metoder af  data analytics og data science.

Advanced Analytics adskiller sig fra klassisk standard afrapportering fra forretningssystemerne ved at have et analytisk prædiktivt fokus, der leverer anbefalinger til større strategiske beslutninger.  Til sammenligning hermed er indholdet i den klassiske ledelsesinformation typisk defineret i forhold til en række legalitetskrav, eksterne indberetningskrav og operationelle ledelsesbehov i organisationen.

Der er to parallelle projekter.

Med Advanced Analytics 1.0 er formålet at:

  • Styrke ledelsens strategiske beslutningsgrundlag med prognoser, der fokuserer på organisatorisk læring - i første omgang vedrørende de studerendes adfærd
  • Styrke potentialer for at udvikle den akademiske læring ved at udvikle webbaserede dashboards, der kan berige underviserne med viden om de studerende, som de underviser
  • Styrke de studerendes mulighed for selv-monitorering og feedback i forhold til deres studieindsats

Med Advanced Analytics 2.0 er formålet at:

  • Styrke ledelsens strategiske beslutningsgrundlag med prognoser, der fokuserer på organisatorisk læring – i første omgang vedrørende eksisterende metrics for forskning
  • Eksperimentere med prædiktion til udvikling af redskaber på fokuserede forretningsområder

Maskinlæringsdelen af projektet har været i EU-udbud i 2018 for at sikre stærkeste eksterne assistance til udviklingen af maskinlæringsmodeller.
Fra 2019 forventes de første leverancer fra projekterne.

Projektet løber i perioden 2018 – 2021.

Advanced Analytics

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies