Menu

Kvalitetspolitikken

Syddansk Universitets kvalitetspolitik for uddannelse er baseret på en model som afspejler de studerendes uddannelsesforløb fra ansøgning og optagelse over uddannelse til karriere efter dimission.

Kvalitetspolitikken består af otte delpolitikker og er udarbejdet og videreudviklet med inddragelse af relevante interessenter på universitetet – studerende, undervisere, studieledere og studieadministrativt personale.

Syddansk Universitets kvalitetspolitik består af følgende otte delpolitikker:

Præambel

 1. Delpolitik for rekruttering og optagelse 
 2. Delpolitik for studiestart
 3. Delpolitik for studiemiljø
 4. Delpolitik for universitetspædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling
 5. Delpolitik for uddannelsens forskningsbasering og videngrundlag
 6. Delpolitik for tilrettelæggelse og udvikling af uddannelse og undervisning
 7. Delpolitik for studieadministration og studievejledning
 8. Delpolitik for overgang til job og karriere

Appendiks

De studerendes uddannelsesforløb:

Klik på billedet for at se det i et større format.

Alle delpolitikker er ensartet opbygget og indeholder:

 • Delpolitikkens overordnede formål
 • Et eller flere kvalitetsmål for den enkelte delpolitik
 • For hvert kvalitetsmål er der en eller flere standarder, der beskriver en handling, som bidrager til opfyldelse af kvalitetsmålet
 • For hver standard er der en eller flere indikatorer. Hver indikator har tilknyttet en ansvarlig og en beskrivelse af, hvordan opfølgning på indikatoren skal dokumenteres.

I hver delpolitik fremgår det hvilke rammer, der er for kvalitetsmål, standarder og indikatorer i den pågældende delpolitik.

Overordnet set er disse fordelt i hhv. eksterne rammer og interne relaterede dokumenter:

 • gældende lovgivning på området for videregående uddannelser
 • de fælles europæiske standarder og retningslinjer for universiteters interne kvalitetssikring
 • universitetets strategier og mål
 • direktionsbeslutninger/politikker, så som universitetets sprogpolitik, universitetets kompetenceprofil for personalegrupper med kontakt til studerende, notat om studieledelse, universitetets undervisningsgaranti m.fl.
 • en række principper for kvalitetsarbejdet

Delpolitikkerne er således med til at sikre, at uddannelserne forholder sig til disse rammer i deres kvalitetsarbejde.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies