Menu

Dokumentation og opfølgning

Opfølgningen på kvalitetsarbejdet på og omkring uddannelserne sker primært  gennem uddannelsernes, fakulteternes, Fællesområdets og universitetets uddannelsesberetninger, der udarbejdes hvert andet år.

Uddannelsesberetningen består af den enkelte uddannelses opfølgning på kvalitetspolitikken og relevante nøgletal, en uddannelsesstrategisk analyse, opfølgning på de handlingsplaner, der tidligere er aftalt mellem uddannelsens studieledelse og fakultetsledelse, og en ny aftalt handleplan mellem uddannelsens studieledelse og fakultetsledelsen.

Fakultetets uddannelsesberetning indeholder en opsamling på de enkelte uddannelsers beretninger.

Fællesområdets uddannelsesberetning dokumenterer de forskellige områders understøttelse af uddannelsernes kvalitetsarbejde.

Universitetets uddannelsesberetning giver på baggrund af fakulteternes og Fællesområdets uddannelsesberetning et samlet billede af uddannelseskvaliteten på Syddansk Universitet. Denne behandles i direktionen efter drøftelse af fakulteternes og Fællesområdets uddannelsesberetninger i Uddannelsesrådet.

Klik på billedet for at se det i et større format.

Linksamling:

WhiteBook

WhiteBook beskrivelse

Notat om SDU’s nøgletal for uddannelseskvalitet på heltidsuddannelser

Notat om SDU’s indikatorer for uddannelseskvalitet på deltidsuddannelser

Notat om SDU’s uddannelsesberetning

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies