Skip to main content

Han vil løse mysteriet om vores allerførste forfader

Professor Donald E. Canfield har fået næsten 38 mio. fra Villum Fonden til at forske i det, han virkelig brænder for: De første dyrs opståen på Jorden.

Af Birgitte Svennevig, birs@sdu.dk, 27-03-2017

De første dyr, vore forfædre, udviklede sig for ca. 800 mio. år siden. Spørgsmålet er: Hvordan opstod dyrene, og hvorfor udviklede de sig?

Nu har professor Donald E. Canfield fra SDU fået næsten 38 mio. kr. fra Villum Fonden til at forsøge at finde svaret. Med bevillingen ønsker fonden at give Donald E. Canfield mulighed for at fordybe sig i den forskning, han brænder mest for.

- Allerede Darwin bemærkede, at dyr udvikler sig i og med deres omgivelser. Jeg ønsker at finde de sammenhænge, der har været mellem dyrelivets opståen og tidligste udvikling og Jordens kemiske udvikling i urtiden, siger Donald Canfield om sin store forskningsmæssige passion.

 

Søger svar på havbunden

Han tror på, at en del af svaret kan findes i nutidens oceaner og havbunde.

- Ilt var utvivlsomt meget vigtigt for dyrelivets opståen, og denne støtte giver mig mulighed for bl.a. at udvikle redskaber, der kan rekonstruere iltindholdet i urtidens atmosfære og have.

Donald E. Canfield vil tage til så forskellige steder som Skagerrak og Den Bengalske Bugt for at hente sedimentprøver af havbunden og se, hvad de kan afsløre om urtidens iltindhold. På landjorden er han interesseret i at besøge bl.a. Australien og Kina for at hente klippestykker, hvis geologiske sammensætning kan vidne om urhavets kemiske sammensætning.

Men sediment- og klippeanalyser kan ikke stå alene:

- Vi vil også nærstudere et af nutidens mest primitive dyr, en havsvamp, for at se, hvad dets forhold til ilt er. Omhyggelige eksperimenter er nødvendige for at finde ud, hvilke iltkoncentrationer de har brug for for at kunne klare sig.

Også viden om klimaforandringer

En sidste vigtig brik i projektet bliver at samle alle de indkomne data og fodre dem til en computer, der så kan fremstille en simulation af, hvordan klodens urhav så ud – og især se på distributionen af ilt på det tidspunkt, hvor dyr blev udviklet.

Donald E. Canfield siger yderligere:
- Det overordnede mål for dette projekt er at kombinere de forskellige tilgange og sætte dyrs udvikling ind i en kontekst med udviklingen af Jordens kemiske miljø. Undervejs vil vi også lære en masse om dyrs behov for ilt og moderne marine økosystemers kemiske og biologiske natur. Dette arbejde vil også hjælpe os til at forudse, hvordan oceanerne vil reagere på menneskeskabte aktiviteter og de globale klimaforandringer.

Til projektet regner han med at ansætte ca. 10 medarbejdere, hvoraf de 9 skal forske.

 

 

Mød forskeren

Donald E. Canfield er professor og forskningsleder på Biologisk Institut. Han har modtaget støtte fra bl.a. European Research Council, Det Frie Forskningsråd og Danmarks Grundforskningsfond. Forfatter til bogen "Oxygen - A Four Billion Year History".

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 24.03.2017