Skip to main content
DA / EN

De unge vælger uddannelser, der matcher erhvervslivet

SDU siger velkommen til 5.470 nye studerende, som netop har fået besked om, at de er optaget på universitetet. Det er seks pct. flere end sidste år, og det er især de erhvervsrettede uddannelser, der optages flere på.

”Der er gode beskæftigelsestal for de uddannelser, som oplever vækst i år. Det gælder de naturvidenskabelige uddannelser og ingeniøruddannelserne, og det gælder også de erhvervsøkonomiske og de sundhedsvidenskabelige uddannelser”, fortæller studiechef Morten Hansen fra Syddansk Universitet.

Samtidig med, at Syddansk Universitet har optaget flere studerende på uddannelser, som samfundet har særlige behov for, ses der en generel stigning i optaget på de videregående uddannelser i Region Syd, og det glæder Morten Hansen.

”Set i forhold til resten af landet har Region Syd et uddannelsesefterslæb. Bl.a. er andelen af akademikere i befolkningen i Region Syd en af landets laveste.  Det ser ud til, at vi vinder ind på det nu. Det er glædeligt, at der i år sker en vækst på de videregående uddannelser i Region Syd.  Regionens optag er steget med fem pct., hvilket er næsten det samme som stigningen på Syddansk Universitet. Syddansk Universitet afspejler dermed det uddannelsesløft, som Region Syd oplever i år”, siger han. 

Mens Region Syd oplever en fremgang på fem pct., melder Region Hovedstaden om to pct. færre optagne. Region Midtjylland, Sjælland og Nordjylland har optaget henholdsvis to, fire og tre pct. flere end i 2013.

Årets absolutte højdespringer på Syddansk Universitet er de naturvidenskabelige uddannelser. Mens der i år er optaget fire pct. færre studerende på Det Humanistiske Fakultet, optages 17 pct. flere på Det Naturvidenskabelige Fakultet.  Dette tal dækker bl.a. over en fremgang på 33 pct. på Datalogi.

På det Tekniske Fakultet optages 12 pct. flere, og på det Samfundsvidenskabelige og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet optages henholdsvis 11 og 10 pct. flere.

Syddansk Universitet havde i år en større vækst i 1. prioritetsansøgninger end i antallet af optagne studerende. Det afspejler, at SDU har søgt at begrænse optaget på områder med mindre gode beskæftigelsestal for at give plads til vækst på andre områder.

Også i de kommende år vil Syddansk Universitet holde fokus på at uddanne flere studerende til områder, der er efterspørgsel på. Universitetet arbejder således fortsat på at skære ned på uddannelser, hvor arbejdsmarkedet er mættet, og forventer yderligere reduktioner på disse uddannelser i de kommende år.

Fordelt på Syddansk Universitets forskellige campusser, tegner dig sig flg. billede: Der er optaget 16 pct. flere i Sønderborg, ni pct. flere i Slagelse, seks pct. flere i Odense, fire pct. flere i Esbjerg og fem pct. færre i Kolding.

Læs også: Til dig, der ikke kom ind på ønskestudiet: Få vejledning om ledige studiepladser i hele landet. Mandag 4. august kl. 10-14 på SDU

Læs også: Ansøgningsfrist: Slutspurt på naturvidenskabelige fag.

Læs også: Ansøgningsfrist: Unge tænker erhvervsrettet.

tilbud om optag fordeling på fakulteter og campusser

Detaljerede statistik-tal og oversigt over ledige pladser på SDU kan fås ved henvendelse til vagthavende kommunikationsmedarbejdere. I uge 31 er det: Birgitte Svennevig: 65 50 29 36/27 59 86 79. Birgitte Dalgaard: 65 50 73 28/29 12 56 57.

Kontakt: Studiechef Morten Hansen. mortenh@sdu.dk. Tlf. 65 50 20 26.
Mobil 29 12 57 02.

Redaktionen afsluttet: 30.07.2014