Skip to main content
DA / EN

Beskyttelse af rettigheder

Arbejder du med nye tekniske opdagelser, teknologier, metoder eller innovationer, er der stor mulighed for at lave en indberetningspligtig opfindelse. Ved opfindelse forstås her noget, som vil kunne beskyttes af immaterielle rettigheder, som for eksempel et patent. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte forretningsudviklerne i SDU RIO.

Det er vigtigt, at du indberetter din opfindelse, inden du præsenterer den gennem publikationer, konferencer, pressemeddelelser, abstracts eller andre former for kommunikation. Opfindelser, der er offentligt kendt, har et minimeret potentiale for IPR-beskyttelse.

Har du en dato for en eventuel offentliggørelse af din opfindelse eller offentliggørelse af anden opfindelse, som beskriver din opfindelse, er det vigtigt, at du skriver det i indberetningen.

Du indberetter din forskning via et skema, som er en fortrolig beskrivelse af din forskning eller opfindelse. Din indberetning bliver registreret og arkiveret hos forretningsudviklerne i SDU RIO. Du sender det udfyldte indberetningsskema til inventions@sdu.dk 

Download indberetningsskemaet

Hvorfor skal du indberette en opfindelse?

Når du er ansat på en offentlig forskningsinstitution, har du pligt til at indberette en eventuel opfindelse, som du har gjort i forbindelse med dit arbejde. Dette skal ske, fordi institutionen som udgangspunkt har rettighederne til opfindelsen (jf. Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner).

Hvordan evaluerer vi din indberetning?

SDU RIOs forretningsudviklere vil inden for to måneder vurdere, om SDU/RSD vil gøre krav på rettighederne til opfindelsen. Vi vurderer ud fra følgende aktiviteter:

  • Et møde med forskerne med henblik på at forstå forskningen og videnskaben, der ledte til den.
  • Identifikation af opfindelsens kommercielle anvendelighed og mulig uopfyldt behov for opfindelsen.
  • Vurdering af patentmuligheder af ekstern konsulent.
  • Vurdering af markedspotentialet for produkt baseret på opfindelsen.
  • Evaluering af opfindelsen i forhold til opfinderens videre forskningsplaner og forskerens engagement og ressourcer.
  • Vurdering af opfindelsen i forhold til den eksisterende portefølje af projekter og ressourcer hos SDU RIO.

Hvis SDU/RSD ønsker at gøre krav på rettighederne, overtager institutionen også forpligtelsen til at kommercialisere forskningen samt dække alle udgifter vedrørende beskyttelsen af rettighederne. Dette arbejde står SDU RIO for. 

Bliver din opfindelse kommercialiseret, vil du som forsker modtage vederlag i henhold til SDU/RSD-politikker.

Læs politikken

Hvis SDU/RSD ikke ønsker at kommercialisere din opfindelse, er du fri til selv at beskytte eller kommercialisere den. SDU/RSD bevarer dog retten til 15 procent af nettoindtægterne i fremtiden.

Spørgsmål?

Hvis du har et spørgsmål, er du velkommen til at kontakt SDU RIOs forretningsudviklere.

Kontakt os

Tilbage til forsiden

SDU RIO Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 21.03.2024