Skip to main content

Ph.d.-skolens sekretariat

Ph.d.-skolens studieadministrative drift varetages af ph.d.-skolens sekretariat. Ph.d.-skolens sekretariat varetager følgende opgaver:

 • Indskrivning af ph.d.-studerende.
 • Studieadministration af ph.d.-uddannelsen.
 • Kursusadministration.
 • Studieadministrativ support og vejledning af potentielle og nuværende ph.d.-studerende.
 • Webredaktion af fakultetets ph.d.-website.
 • Sekretariatsbetjening af ph.d.-skolelederph.d.-udvalg og fagudvalg.
 • Sagsbehandling og opfølgning på ph.d.-udvalgets beslutninger.
 • Igangsætning og opfølgning på ph.d.-udvalgets mål og strategier inden for ph.d.-området.
 • Koordinering og opfølgning på igangsatte aftaler og aktiviteter.
 • Sagsbehandling i forbindelse med ph.d.-afhandlinger – herunder nedsættelse af bedømmelsesudvalg, modtagelse og distribution af ph.d.-afhandlinger.
 • Udstedelse af ph.d.-beviser. 

Ph.d.-skolens sekretariat
Faglig koordinator Charlotte Pilgaard Møller
E-mail: cpm@sam.sdu.dk
Telefon: 6550 3198

Ph.d.-/personaleadministrator Sara Hoffmann Holst 
E-mail: shh@sam.sdu.dk
Telefon: 6550 4489  

Studentermedhjælp Regitze Arendahl Misser Klenke
E-mail: ramk@sam.sdu.dk
Telefon: 6550 9332

Studentermedhjælp Julie Drest Jørgensen
E-mail: jdj@sam.sdu.dk
Telefon: 65503557


 

Du finder ph.d.-skolens sekretariat i Bygning 40, overetage (Indgang S)

 Sidst opdateret: 07.01.2022