Skip to main content

Fagudvalg

Der er oprettet fagudvalg for hvert af ph.d.-skolens ph.d.-programmer – dog et samlet for Statskundskab og Journalistik samt et tværgående fagudvalg for Samfundsvidenskab. Fagudvalgene består af 3-5 repræsentanter for det videnskabelige personale inden for det pågældende fagområde. Fagudvalgenes medlemmer er udpeget af ph.d.-udvalget efter indstilling fra institutlederne. Det pågældende fagområdes repræsentant i ph.d.udvalget bør som udgangspunkt være medlem af og gerne formand for fagudvalget.

Fagudvalget for Samfundsvidenskab er sammensat af formændene for de fire øvrige fagudvalg med ph.d.-udvalgsformanden som formand. Der er nedsat følgende fagudvalg:

Fagudvalgene fungerer som repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget og bedømmer ansøgere i forbindelse med indskrivning af ph.d.-studerende. Institutlederen kan i forbindelse med sådanne bedømmelser udvide det respektive fagudvalg med én særlig fagkyndig repræsentant fra instituttet. Fagudvalgene kan høres om væsentlige faglige spørgsmål, herunder enkeltsager, af ph.d.-udvalget og ph.d.-skolelederen.

Fagudvalgene kan høres om væsentlige faglige spørgsmål, herunder enkeltsager, af ph.d.-udvalget og ph.d.-skolelederen.

Sidst opdateret: 13.12.2020