Skip to main content

Formål, struktur og organisation

Uddannelsen sker efter bestemmelserne i ph.d.-bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013, som trådte i kraft d. 1. september 2013. Ph.d.-skolens regler udbygger bekendtgørelsens bestemmelser.

Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der på internationalt niveau kvalificerer den ph.d.-studerende til selvstændigt at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning. Uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning.

Dette betyder, at den ph.d.-studerende gennem sin uddannelse når frem til den internationale forskningsfront og gennem projektforløbet opnår nye forskningsresultater, der er publicerbare i internationale fagtidsskrifter af højeste standard.

Ph.d.-skolens organisation

Der er etableret én central ph.d.-skole under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, som ledes af ph.d.-skolelederen. Alle ph.d.-studerende indskrives ved ph.d.-skolen på fakultetet, og tilknyttes som hovedregel det institut, hvor hovedvejlederen er ansat.

Der er tilknyttet et sekretariat til ph.d.-skolen, som understøtter ph.d.-skolelederen og ph.d.-udvalget i deres arbejde med kvalitetssikring og udvikling af ph.d.-uddannelsen.

Struktur 

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udbydes ph.d.-uddannelser inden for fagområderne:

Sidst opdateret: 06.10.2021