Skip to main content
Human Health

Jette Ammentorp

Professor
Klinisk Institut

Telefon: +45 7940 6843
Email: jette.ammentorp@rsyd.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/jammentorp

Jette Ammentorp er professor og forskningsleder ved Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Regional Sundhedsforskning på Sygehus Lillebælt. Hun har en klinisk baggrund som tidligere oversygeplejerske, og har endvidere en ph.d. i sundhedskommunikation. I flere efficacy-studier har hun undersøgt effekten af tværfaglige kommunikationskurser, metoder til at evaluere resultatet af undervisningen, samt metoder til at gennemføre og integrere dette i klinisk praksis.

 

Hun har initieret implementeringen og evalueringen af et omfattende kommunikationsprogram til alle sundhedsprofessionelle, samt medarbejdere med kortere patientkontakt, på Sygehus Lillebælt i Danmark. Participatory Action Research er blevet brugt til at udvikle og evaluere nye uddannelsesmoduler (eksistentiel kommunikation og fælles beslutningstagning).

 

Baseret på forskningen i kommunikationsfærdighedstræning, fælles beslutningstagning, eksistentiel kommunikation og i interventioner, der giver patienterne mulighed for lydoptagelse af deres konsultationer, er hendes forskningsenhed i gang med at udvikle et nyt koncept for kommunikationsfærdigheder baseret på blended learning og patient feedback. Dette er en del af et Interreg-finansieret projekt og etableret i samarbejde med en forskningsgruppe i Kiel, Tyskland.

 

Han har været projektleder for flere nationale og internationale projekter, og hun samarbejder med mange internationale forskere, blandt andet "Oslo Communication in Healthcare Education and Research Group" (OCHER) og forskere fra "The European Association for Communication in Healthcare" (EACH). Siden 2017 har hun været tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Deakin University, Australien, som æresprofessor.

 

I 2016 tog hun initiativ til etableringen af Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet, som hun også er bestyrelsesformand for idag.