Specialer og afhandlinger fra danske og udenlandske universiteter

 
Københavns Universitet  Københavns Universitetsbiblioteks udlån af specialer er desværre lukket i øjeblikket grundet persondataforordningen og beskyttelsen af private data. Det vides ikke hvornår der bliver adgang igen.
Fysiske specialer fra KU kan søges frem i REX.
Specialer og prisopgaver  fra Københavns Universitet 
 Ålborg Universitet  Det digitale projektbibliotek Specialer, professionsbacheloropgaver og master afgangsprojekter fra Ålborg Universitet
Danmarks Pædagogiske Universitet  Ph.-d. -afhandlinger fra DPU  
RUC. Roskilde Universitet  Studenterrapporter og specialer  Linker til REX 
CBS. Copenhagen Business School  StudentTheses@CBS Kandidat- master og HD-afhandlinger
DTU. Danmarks Tekniske Universitet

 DTU Studenterafhandlinger

DTU Orbit

 Bachelor- og masterafhandlinger

  Ph.d.-afhandlingerfra DTU
 

Du kan desuden søge Ph.d.-afhandlinger i Den danske forskningsdatabase.

Danske specialer, ph.d.-afhandlinger  og disputatser i trykt format kan også søges i www.bibliotek.dk. Her kan man finde afhandlinger tilbage til 1482.

 Globalt  Global EDT Search Networked Digital Technical Library of Theses and Dissertations.
 Europa DART-Europe  Digital access to Research Theses
Indgang til afhandlinger og forskning fra Europa
 Finland  University of Helsinki  Digital theses
 Frankrig og Schweiz  CCSD Theses-EN-Ligne  
 Holland  narcis  The gateway to scholarly information in the Netherlands
 Norge  DUO  Digitale Udgivelser ved Universitetet i Oslo
 Storbritannien  EThOS  Electronic theses online
 Sverige  avhandlingar.se  Avhandlingar från svenska universitet
   uppsatser.se  Examensuppsatser från svenska universitet
 Tyskland  DissOnline.de  Online-Dissertationen und –Habilitationen
   OPUS- Universität Stuttgart  Dissertationen, Abschlussarbeiten (Bachelor und Master)
 Østrig  Universitätsbibliothek der technischen Universität Wien  

 


Kommentarer og rettelser sendes til sideredaktør: Merete Marbjerg.

Find SDU-specialer

SDU specialer

Proquest Dissertations

Hele afhandlinger primært amerikanske registreret fra 1997 og frem - med henvisninger til afhandlinger skrevet tilbage til 1861.

Proquest