Specialer og afhandlinger fra danske og udenlandske universiteter

 Syddansk Universitet Se 209 specialer fra SDU's thesis-base  Specialer (kandidat og master)
Københavns Universitet 
Aarhus Universitet
Roskilde Universitet
Søgesystem  
 Aalborg Universitet  Det digitale projektbibliotek Specialer, professionsbacheloropgaver og master afgangsprojekter fra Ålborg Universitet
Aarhus Universitet
inklusive DPU 

AU Library Scholarly Publishing Services  Ph.D-afhandlinger
 Aarhus Universitet. Institut for Statskundskab  Politicas ph.d.-serie  
CBS. Copenhagen Business School  StudentTheses@CBS Kandidat- master og HD-afhandlinger
DTU. Danmarks Tekniske Universitet

 DTU Studenterafhandlinger

DTU Orbit


 Bachelor- og masterafhandlinger


  Ph.d.-afhandlingerfra DTU
     
Du kan desuden søge Ph.d.-afhandlinger i Den danske forskningsdatabase.

Danske specialer, ph.d.-afhandlinger  og disputatser i trykt format kan også søges i www.bibliotek.dk.  Afhandlingerne går tilbage til 1482.

 Globalt  Global EDT Search Networked Digital Technical Library of Theses and Dissertations.
 Europa DART-Europe  Digital access to Research Theses

Indgang til afhandlinger og forskning fra Europa
 Finland  University of Helsinki  Digital theses
 Frankrig og Schweiz  CCSD Theses-EN-Ligne  
 Holland  narcis  The gateway to scholarly information in the Netherlands
 Norge  DUO  Digitale Udgivelser ved Universitetet i Oslo
 Storbritannien  EThOS  Electronic theses online
 Sverige  avhandlingar.se  Avhandlingar från svenska universitet
   uppsatser.se  Examensuppsatser från svenska universitet
 Tyskland  DissOnline.de  Online-Dissertationen und –Habilitationen
   OPUS- Universität Stuttgart  Dissertationen, Abschlussarbeiten (Bachelor und Master)
 Østrig  Universitätsbibliothek der technischen Universität Wien  

 


Kommentarer og forslag sendes til sideredaktør: Merete Marbjerg.

209 SDU-specialer

Se 209 godkendte specialer fra 2017-2020

SDU-specialer

Studerende på SDU?

Se vores side om specialer på mitSDU lige her

Gå til mitSDU

Proquest Dissertations

Hele afhandlinger primært amerikanske registreret fra 1997 og frem - med henvisninger til afhandlinger skrevet tilbage til 1861.

Proquest