Skip to main content

Master i kvalitet og ledelse

Sundhedsjura

Er du sundhedsperson, har du patientkontakt eller behandlingsansvar eller arbejder du med kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, så er sundhedsjura et fag for dig.  

Du vil i faget sundhedsjura få kendskab til reglerne om patienters retsstilling, ret til en bestemt kvalitet i behandling, sundhedspersoners ansvar efter autorisationslovgivningen og myndigheders tilsyn.  

I undervisningen vil du få indsigt i reglerne for fastlæggelse af det offentlige serviceniveau, prioritering af de offentlige opgaver og i reglerne om samarbejde mellem region, kommune og privat praksis.  

Du vil derfor få indsigt i reglerne for ansvar ved delegation af arbejdsopgaver, reglerne om videregivelse og indhentning af oplysninger til brug for behandling og forskningsmæssige formål, ligesom patienternes ret til aktindsigt i helbredsoplysninger blive behandlet. For de berørte områder vil lovgrundlag- og rationelle samt etiske implikationer bliver diskuteret ligesom betydningen af lovene vil blive sat i et sundhedsfagligt og ledelsesmæssigt perspektiv.  

Undervisningen er casebaseret og du vil møde en af landets førende eksperter på området. 

Fakta om faget

Hvornår?
Forår

Hvor?
SDU Odense

Fagansvarlig
Lise Aagaard

Søg ind

Bliv klogere på adgangskrav, ansøgningsfrister og optagelse.

Se mere