Skip to main content
  • Dato

    31. oktober 2022
  • Pris

    1.900 DKK ekskl. moms
  • Sted

    SDU Odense
  • Del

Tilmeld

Temadag for gymnasielærere: Knausgård i kontekst

Hvem:
Hvornår: 31. oktober 2022 kl.09:30
Varighed:  1 dag
Hvor: SDU Odense

Udgivelsen af Karl-Ove Knausgårds Min kamp 1-6 i årene 2009-11 blev en af de største litterære begivenheder i Skandinavien i 2010erne. Som noget meget usædvanligt for skandinavisk litteratur bredte begivenheden sig også til resten af den vestlige verden.

Min kamp blev set som del af ny strømning i litteraturen, der i Danmark satte forskerne i gang med at opfinde nye begreber: Autofiktion kom fra Frankrig, vi opfandt så selv performativ biografisme, dobbeltkontrakten og fiktionsfri fiktion. Nordmændene talte kritisk om virkelighetslitteratur – mens debatterne i Sverige især havde (og fortsat har) udspring i sammenstødet mellem de nye feministiske strømninger og aspekter af Knausgårds store værk.

På Temadagen ser vi nærmere på hele forfatterskabet, zoomer ind på Min kamp og zoomer ud igen for at sætte fænomenet Knausgård ind i større litterære, alment kulturelle og politiske kontekster.

Jon Helt Haarder skrev et kapitel om Knausgård i sin bog Performativ biografisme. En hovedstrømning i det senmodernes skandinaviske litteratur (2014) og har siden publiceret flere artikler om Min kamp i forskellige sammenhænge. Senest ”Knausenstein’s Monster. Portraits of the Author in a Post-anthropocentric Mirror” i tidsskriftet Textual Practice.

Målgruppe: Gymnasielærere i dansk

Arbejdsformer: Temadagen veksler mellem faglige oplæg, diskussioner og arbejde i mindre grupper/workshop med henblik på udarbejdelse af faglige og flerfaglige forløb med konkret materiale til brug i efterfølgende undervisning.

Materialer:  Ca. 2 uger før kursusdagen modtager deltagerne et link til en kursushjemmeside, hvor der ligger relevant materiale, som deltagerne bedes læse inden kurset. Endvidere vil vi lægge elevorienteret materiale (f.eks. korte tekster, billeder, filmklip, hjemmesider) til brug for den efterfølgende undervisning i temaet/emnet samt udarbejde faglige og flerfaglige forløb med konkret materiale til brug i efterfølgende undervisning.