Skip to main content

Hvorfor læse HD 1?

Få stærke kompetencer til at analysere og bliv bedre til at træffe erhvervsøkonomiske beslutninger.

Af Maria Slej-Hasselstrøm, , 20-01-2021

En HD 1 giver dig en grundlæggende viden om økonomi og ledelse samtidig med at din forretningsforståelse styrkes. Den viden, du får på studiet, kan du bruge i dit arbejde næste dag.
Uddannelsen giver dig en dybere forståelse af erhvervsøkonomiske problemstillinger direkte koblet til din arbejdsplads. 

Du får indsigt i:

  • Samfundsøkonomi
  • Juridiske rammer i din virksomhed
  • Dataanalyse
  • Metoder til at udarbejde løsningsforslag til problemstillinger i din virksomhed
Kobling mellem teori og praksis
HD-uddannelsen har eksisteret i over 100 år. Den er løbende blevet opdateret baseret på relevant forskning og ny viden. Seneste større opdatering af uddannelsen skete i 2020.
Du vil blive undervist af både forskere og folk fra erhvervslivet. Koblingen mellem teori og praksis giver dig en unik mulighed for at kunne tilføre værdi til din arbejdsplads, uanset om du arbejder i det private eller offentlige. 
Du får stærke kompetencer til at analysere og du bliver bedre til at træffe erhvervsøkonomiske beslutninger. Noget som erfaringsmæssigt sikrer meget attraktive jobs til vores HD'er.

Anerkendt og efterspurgt
Du får en uddannelse som er anerkendt og efterspurgt og en videreuddannelse som aktivt understøtter din karriere som leder eller specialist. Al undervisning er tilrettelagt således, at det kan varetages samtidig med et fuldtidsjob. 
Du kan vælge at tage hele HD-1. del på 2 år eller du kan vælge et eller flere fag og afslutte HD-1. del over en længere periode. Du har med andre ord en stor grad af fleksibilitet.

Du får stærke kompetencer til at analysere og du bliver bedre til at træffe erhvervsøkonomiske beslutninger. Noget som erfaringsmæssigt sikrer meget attraktive jobs til vores HD´er.

Læs videre
En gennemført HD-1. del giver dig adgang til specialerne på HD-2. del, hvor du på SDU kan vælge mellem hele 5 forskellige specialeretninger.
 
Redaktionen afsluttet: 20.01.2021