Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Strukturskema  der gælder for studerende, der påbegynder uddannelsen 1. september 2011 eller senere

Semesterplan - obligatorisk del

1. semester

  • Anvendt matematik (udbydes efterår af Erhvervs Akademi Sjælland, Campus Roskilde)
  • Bioorganisk kemi (udbydes efterår af Professionshøjskolen Metropol )

2. semester

  • Almen kemi (Fysisk kemi), (udbydes forår af Professionshøjskolen Metropol)

Specialiseringer:

  1. Procesteknologi og kemisk syntese
  2. Molekylær- og cellebiologi
  3. Uden specialisering 

Specialisering 1: Procesteknologi og bioreaktorer
2. semester
Reaktionsmekanismer (udbydes forår af Professionshøjskolen Metropol)

3. semester
Anvendt statistik og forsøgsdesign (udbydes efterår af SDU, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi)

Analytisk spektroskopi (udbydes efterår af SDU, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci)

4. semester
Mikrobiologi og fermenteringsteknologi (udbydes forår af SDU, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi)
Separationsprocesser (udbydes forår af SDU, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi) eller

Synteseteknik (udbydes forår af SDU, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci)

5. semester 
Kvalitetssikring i bioteknologiske processer (udbydes efterår af SDU, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi)
Afgangsprojekt (udbydes forår og efterår af SDU)

6. semester
Afgangsprojekt (udbydes forår og efterår af SDU)

Specialisering 2: Molekylær- og cellebiologi
2. semester
Cellebiologi (udbydes forår af Erhvervs Akademi Sjælland, Campus Roskilde)

3. semester
Proteinoprensning (udbydes efterår af SDU, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi)

4. semester
Analytisk biokemi (udbydes af SDU, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi hvert forår)

5. semester
Valgfrit modul (et modul fra specialisering i Procesteknologi og kemisk syntese, eller et modul fra en anden relevant bacheloruddannelse)
Afgangsprojekt (udbydes forår og efterår af SDU, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi)

6. semester
Afgangsprojekt (udbydes forår og efterår af SDU, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi)

Specialisering 3: Uden specialisering
2. semester
Cellebiologi (udbydes forår af Erhvervs Akademi Sjælland, Campus Roskilde) eller Reaktionsmekanismer (udbydes forår af Professionshøjskolen Metropol)

3. semester
Valgfrie moduler (moduler fra specialiseringer i Procesteknologi og kemisk syntese og Molekylær- og Cellebiologi, eller moduler fra en anden relevant bacheloruddannelse)

4. semester
Valgfrie moduler (moduler fra specialiseringer i Procesteknologi og kemisk syntese og Molekylær- og Cellebiologi, eller moduler fra en anden relevant bacheloruddannelse)

5. semester
Valgfrit modul (modul fra specialiseringer i Procesteknologi og kemisk syntese og Molekylær- og Cellebiologi, eller modul fra en anden relevant bacheloruddannelse)
Afgangsprojekt (udbydes af SDU)

6. semester
Afgangsprojekt (udbydes forår og efterår af SDU)

 

 

Sidst opdateret: 05.08.2019