Skip to main content
DA / EN

Kondi - det er da noget vi drikker - Anaerobe tests

Idræt og Sundhed på Syddansk Universitet
Pris: 1250 kr.for gymnasier og folkeskoler (Øvrige organisationer/virksomheder kr. 1875,-)

Pakke 2 – Anaerobe tests

Pakken indeholder dels et oplæg omkring indholdet af studiet ”Idræt og Sundhed” og livet som idrætsstuderende sammen med en rundvisning på instituttets faciliteter og dels test af anaerob præstationsevne.

Test af anaerob præstationsevne kan sammensættes på forskellige måder afhængig af antal elever og ønsker. De tilgængelige tests inkluderer Margarias trappetest, Boscos springtest, måling af maksimal hoppehøjde ved countermovement jump samt måling af 1 bens ektensions power i powerrig.
Der vil ikke være mulighed for at udføre alle test under ét besøg, således aftales sammensætningen af test med rundviseren inden besøget. Under udførelsen af de forskellige tests vil rundviseren forklare den relevante teori bag testene sammen med en gennemgang af de fysiologiske mekanismer og hvordan testene anvendes til forskning.

Margarias trappetest udføres på en trappe hvor tiden til at forcere et antal trin måles nøjagtigt med lysceller hvorudfra den anaerobe power udregnes.

Boscos springtest udføres på en Swift hoppemåtte hvor forsøgspersonen skal hoppe så højt som muligt ved gentagne hop i 30 s. Ud fra data omkring kontakttid og svævetid udregnes den gennemsnitlige anaerobe power produceret over de 30 s.
Måling af maksimal hoppehøjde udføres på en Swift hoppemåtte hvor forsøgspersonen får 3 forsøg til at hoppe så højt som muligt. Data vedrørende kontakttid og svævetid benyttes til at udregne hoppehøjden samt bestemme den anaerobe power.
Måling af 1 bens ekstensions power foretages i en Nottingham Powerrig hvor forsøgspersonen med 1 ben skal forsøge at accelerere et svinghjul mest muligt. Svinghjulets acceleration og rotationshastigheden benyttes til at udregne den producerede anaerobe power.
Resultaterne gemmes og udleveres i en excel datafil, så klassen har mulighed for at efterbehandle resultaterne i forbindelse med den efterfølgende undervisning.

I forbindelse med test eller andre aktiviteter, sker al deltagelse på eget ansvar.

Omkostninger

I forbindelse med ovenstående rundvisning og test betales 1250 kr (folkeskoler/gymnasier) eller 1875 (andre). Indberegnet i prisen er udgifter til testudstyret, aflønning af personale i forbindelse med koordinering og planlægning, kalibrering, testning og rengøring af udstyret samt en kort evaluering af resultatet. Beløbet skal være indbetalt 7 dage før testdatoen. Husk at oplyse en adresse, hvortil vi kan sende faktura (samt evt. EAN nr.).

 

Tilbudstype Forelæsning
Øvelser
Hvor Campusvej 55, 5230 Odense M.
Varighed 2 timer

Sidst opdateret: 23.05.2024