Skip to main content
DA / EN

Epidemiologi

I Danmark har vi enestående muligheder for at udforske helbred i et livsforløbsperspektiv hos såvel unge som gamle, idet vi råder over data fra store befolkningsundersøgelser.

 

Fra fostertilstand til alderdom

Vi forsker i, hvordan livsvilkår kan påvirke sundheden både i den allertidligste del af livet - og i den modsatte ende af livsspektret. Målet er at identificere genetiske og miljømæssige faktorer af betydning for helbred, aldring og livslængde. 

Metoder og teknikker

Epidemiologi, tvillingforskning, genetisk og molekylær epidemiologi, perinatologi
  • Epidemiologisk design og analyse
  • Tvillinganalyse
  • Structural equation modeling (SEM)
  • Statistisk modellering
  • Registerkobling
  • Store spørgeskemaundersøgelser med indsamling af biologisk materiale

Samarbejde

Vi samarbejder med en lang række nationale og internationale partnere: 

EBB - Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3029

Sidst opdateret: 24.01.2022