Skip to main content
Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

 

Designkultur er en central videnskabelig kategori for humanistiske designstudier, der udpeger genstandsfeltet og den kontekstualiserende tolkning af design. Når såvel designartefakter som designpraksis ses som indlejret i en hel designkultur, så understreges en række relationer til både formelle og uformelle institutioner, til marked og medier, til designere og (for)brugere som betingelser for tolkninger af form og betydning. Dermed er en designkulturel optik helt central for at forstå, hvordan markedsføring, historieskrivning og anden formidling af design kommunikeres på tværs af medier, professioner og institutioner i nutidens medie- og forbrugskultur.

I tilknytning til studiet af designkulturer, og i relation til forståelsen af design som et mangefacetteret fænomen, har forskningsprogrammet også en særlig satsning på mode. Her anskues mode som en integreret del af designkulturens helhed, hvilket gør det muligt at tematisere sammenfald så vel som divergens mellem forskellige typer af design. 

 

Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 01.01.2023