Skip to main content

Aftagerpanelet for Religionsstudier

 Formål

Aftagerpanelet fungerer som netværksskabende forum for dialog for Religionsstudier ved Syddansk Universitet og drøfter spørgsmål, der bidrager til at fremme samarbejdet mellem uddannelsen og det omgivende samfund. 

Aftagerpanelet drøfter: 

 • uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet 
 • udvikling af den eksisterende uddannelse 
 • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye uddannelser 
 • job- og opgaveområder for uddannelsens færdige kandidater 
 • udvikling af nye jobområder 
 • udvikling af nye undervisningsformer 
 • samarbejde mellem uddannelse og aftagere om projekter, praktikophold, specialer o.l. 
 • anvendelse af aftagere på seminarer, møder og kurser for studerende
 • markedsføring af uddannelsen og uddannelsens kandidater 

Aftagerpanelet dækker uddannelsen: 

 • Religionsstudier, SDU
Aftagerpanelet består af en række aftagerrepræsentanter/alumner og 2-3 VIP (videnskabeligt personale). Aftagerpanelets medlemmer udpeges af studieleder for religionsstudier og kan suppleres med nye medlemmer efter behov. Medlemmer er ikke begrænset til en bestemt periode, men sidder i udgangspunktet 2 år ad gangen. Der vælges en formand, der sidder to år ad gangen. Formanden kan genvælges.
 • Niels Reeh, lektor og studieleder, Religionsstudier, SDU 
 • Laura Feldt, professor, Religionsstudier, SDU 
 • Peter Abildskou Andersen, fuldmægtig i Kirkeministeriet 
 • Annika Olsen, Lektor, Rybners Gymnasium i Esbjerg 
 • Mette Horstmann Nøddeskou, Lektor, Svendborg Gymnasium 
 • Rasmus Steen Tvergaard, Lektor Tornbjerg Gymnasium  
 • Karen-Lise Karman, kontorchef i Styrelsen for International Rekruttering og Integration 
 • Nadja Jeltoft, Souschef i Social- og boligstyrelsen
Der afholdes et årligt møde medmindre andet aftales. Tilbagemeldingerne fra aftagerpanelet behandles i studienævnet, og resultaterne anvendes til kvalitetssikring af uddannelsen. 

Ovenstående kommissorium er godkendt af:
Prodekanen - d. 1. februar 2024
Aftagerpanelet for Religionsstudier - xx. måned 2024
Studienævn for Historie, Oldtidskundskab, Mellemøststudier og Religionsstudier  - xx. måned 2024

Inspiration til din karriere

Vi har samlet inspiration om praktik og lavet film om karriereveje med Religionsstudier.

se mere

Få råd og vejledning til din karrierevej

Du er velkommen til at henvende dig til et af medlemmerne af Aftagerpanelet med dine spørgsmål.

klik her

Dagsorden og referat

Se dagsordener og referater i forbindelse med Aftagerpanelets møder.

Klik her

Kommissorium

Læs om kommissoriet for Aftagerpanelet for Religionsstudier.

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 14.05.2024