Skip to main content

Havskildpadden, der ikke lod sig gå på af stormen

Da havskildpadden Eleanor blev fanget i en tropisk storm ud for Florida klarede hun sig overraskende godt. Faktisk brugte hun næsten ingen ekstra energi i de fire døgn, stormen rasede, og hun blev heller ikke skadet.

 Af Birgitte Svennevig, birs@sdu.dk, 25-10-2017

I takt med opvarmningen af havene, hærges Jorden af stadig kraftigere storme og orkaner, og det har store konsekvenser for både mennesker og dyr. En bekymring går på havets dyr, og ikke mindst de store truede dyr som f. eks. visse arter af hvaler, søkøer, hajer og havskildpadder.

Nu kan et dansk/amerikansk/australsk forskerhold berette, at hårdt uvejr ikke nødvendigvis er skadeligt for den enkelte havskildpadde. Forskerne var i gang med at overvåge havskildpadder udstyret med GPS-sendere og bevægelsessensorer ud for Sarasota i USA, da en af dem uventet blev fanget i en tropisk storm. Det gav forskerne en unik mulighed for at følge med i en havskildpaddes adfærd, mens stormen stod på.

- Det var en positiv oplevelse at se, hvordan hun i fin stil red stormen af uden at blive belastet, siger biolog Maria Wilson, der er postdoc på SDU.

Til havs for at samle kræfter

- Der findes næsten ingen viden om, hvordan havskildpadder klarer sig, når orkaner og tropiske storme raser. Man kunne måske frygte, at storme kan blæse unge dyr på afveje, eller at det er så udmattende at gennemleve en storm, at det koster på energi-kontoen og dermed på evnen til at overleve og producere æg og således have en negativ påvirkning på den næste generation af havskilpadder, siger Maria Wilson.

Den taggede skildpadde, der blev fanget i en storm, hedder Eleanor. Hun befandt sig til havs i Den Mexicanske Golf og var i gang med sin æglægningssæson, da hun blev tagget. Hun havde således allerede lagt nogle æg på en af Floridas strande og var draget til havs for at samle kræfter til en ny æglægning.

Vindhastighed på 100 km i timen

Eleanor blev fanget i den tropiske storm Debby, der forårsagede store oversvømmelser i Florida og nåede vindhastigheder på op til 100 km i timen.
Eleanor var tagget i 16 dage, hvoraf de fire dage var i stormvejr. Overvågningerne viser, at hun ændrede adfærd drastisk, da stormen ramte. Før stormen hvilede hun på havbunden og bevægede sig kun for at komme op til overfladen for at nappe en mundfuld luft med op til to timers mellemrum.
Da stormen ramte, bevægede hun sig længere nordpå, end hun plejede. I følge forskerne formentlig fordi hun lod sig drive med. Hun udviste også et andet dykkemønster og var langt mere aktiv i stedet for at samle kræfter til næste æglægning.

Tilbage til sin egen strand

- Selvom Eleanor svømmede det mest af de fire dage, stormen rasede, var hun dygtig til at spare på energien, så hun endte faktisk med ikke at bruge mere ekstra energi, end hun bruger på at producere 12 æg. Set i lyset af, at en havskildpadde lægger mellem 300 og 900 æg i løbet af en sæson, er det ikke ret meget. Derudover er det fantastiske ved Eleanors historie, at hun på trods af at stormen førte hende over 100 km væk fra hendes strand, svømmede sydpå, da stormen havde lagt sig og lavede en rede kun 75 meter fra hendes tidligere rede – dog med nogle dages forsinkelse, forklarer Maria Wilson.

Forskerne beregnede Eleanors energiforbrug ud fra bevægelsessensorerne, der kan fortælle, hvornår hun svømmer. Fra tidligere forsøg, udført i laboratoriet, er der målt, hvor meget energi en svømmende havskildpadde forbruger, og på den måde er det muligt at estimere skildpaddens energiforbrug i det fri.
Selvom det lader til, at havskildpadder er robuste nok til ikke at blive negativt påvirket af storme, så udgør de kraftige storme stadig en stor trussel mod de truede havdyr.

Rederne bliver ødelagt af stormvejr

- Skildpadderne lægger deres æg på stranden, og rederne er ekstremt udsat, når en storm passerer forbi. Den storm, som Eleanor klarede sig så fint igennem, ødelagde næsten 90 pct. af rederne på stranden, hvor Eleanor og flere hundrede andre hunskildpadder lægger deres æg .

Maria Wilson opfordrer på denne baggrund til, at man fokuserer på sikring af reder, og på hvordan helt unge havskilpadder klarer sig snarere end de voksne dyr, når man diskuterer bevaring af havskildpadder.

Studiet blev udført sammen med  kolleger fra Mote Marine Laboratory and Aquarium i Florida, Department of Parks and Wildlife, Marine Science Program i Australien og Århus Universitet.

Mød forskeren

Maria Wilson, der er postdoc på Biologisk Institut, forsker i dyrs sanser og adfærd.

Kontakt

Den uægte karetta (caretta caretta) er en truet havskildpadde-art. Den bliver ca. 90 cm lang og opnår en vægt på ca. 135 kg. Hunnerne vender tilbage til deres egen fødestrand for at lægge æg, og således opstår der kæmpe rede-kolonier, hvor skildpadderne troligt vender tilbage med 2-7 års mellemrum.

Redaktionen afsluttet: 30.10.2017