Skip to main content

Studerende vil gøre beton grønt

Beton er det mest anvendte byggemateriale, men udleder store mængder CO2 i fremstillingen. Tre studerende fra SDU har udviklet idéen til en hybridovn, som skal udnytte vindmøllers overskudsenergi og gøre, at produktionen udleder væsentligt mindre CO2. Idéen er så god, at de netop har vundet en international konkurrence.

Af Birgitte Dalgaard, bird@tek.sdu.dk

Beton er det foretrukne valg, når der skal bygges huse og broer. Samtidig er det et af de byggematerialer, der tynger mest i CO2-regnskabet.

Tre ingeniørstuderende i Konstruktionsteknik fra SDU har derfor brugt deres fritid på at udvikle idéen til en hybridovn, som skal gøre beton til et mere miljøvenligt produkt.

- Beton består primært af cement, vand og grus. Cementen fremstilles ved, at sand og kridt opvarmes - helt op til 1500 grader celsius i store ovne. Omkring 40 procent af CO2-udledningen ved produktionen af cement stammer fra varmeprocessen, hvor ovnene opvarmes af naturgas, fortæller Frederik Autrup, som har udtænkt hybridovnen sammen med sine medstuderende Rasmus Overgaard Stæhr og Rasmus Møller Thomsen.

Beton udleder drivhusgas

Den grønne tænketank CONCITO anslår, at produktionen af beton står for 8-10 procent af det samlede globale drivhusgasudslip. Produktion og brug af beton til byggeri og anlæg udleder næsten lige så meget som forbruget af el og varme i samtlige private boliger i verden.

- Producenterne af cement bruger typisk gasovne, men ved at tilføre ovnene et elektrisk varmelegeme kan ovnene også bruge el. Ved at indbygge elektroder kan vi få ovnene til automatisk at skifte til grøn energi, når der overproduceres strøm fra blandt andet vindmøller og skifte tilbage, når det er vindstille, forklarer Rasmus Møller Thomsen.

- Ideen er på længere sigt at udfase forbruget af naturgas under produktionen, tilføjer han.

Tre ingeniørstuderende udvikler miljøvenlig beton

Vandt finalen i international konkurrence

Hybridovnen er så god en idé, at de tre ingeniørstuderende netop har vundet  finalen i den internationale konkurrence; Sustainable COncrete COnstruction Design, som Delft University of Technology i Holland står bag.

- Der bliver forsket meget i miljørigtige beton-alternativer, men bygherrerne er tilbageholdende med at bruge dem. Ingen ønsker jo at eksperimentere med at bygge en Storebæltsbro med nye betontyper, siger Rasmus Overgaard Stæhr.

I respekt for, at de skal udtænke grønne løsninger for en branche, hvor der ikke er den store iver efter at eksperimentere, har de tre ingeniørstuderende undersøgt, hvor i produktionen af beton at de største miljøproblemer ligger.

Nem og billig teknologi

- Det betyder meget for os, at teknologien er nem og billig at integrere i produktionen. Den bruges allerede med succes i stålbranchen, og den er forholdsvis nem og billig at integrere i den daglige produktion uden at der ændres i slutproduktet, indskyder Frederik Autrup.

Konkurrencen foregik i Maastricht Holland, hvor tre finalister skulle præsentere deres forslag ved den internationale konference fib symposium 2017, hvor verdens førende betonforsker er til stede.

 

 

Redaktionen afsluttet: 09.06.2017