Skip to main content

Studerende skal have internationalt semester

Som det første universitet indfører SDU et obligatorisk internationalt semester for sine studerende

Af Kent Kristensen, kk@sdu.dk

Efter sommerferien indfører SDU som det første universitet herhjemme en obligatorisk ordning, som skal sikre, at alle studerende får et internationalt perspektiv i deres uddannelse.

Ordningen gælder for alle studerende, som gennemfører en femårig uddannelse – altså både en bachelor- og kandidatuddannelse.

-Vi vil gerne klæde vores studerende bedst muligt på til det samfund, de skal ud i. Til det hører, at de kan agere i en global verden, og at de kan se deres fag i mere end et dansk perspektiv, forklarer Bjarne Graabech Sørensen, som er prorektor på SDU.

- Den indsigt får man ikke nødvendigvis, hvis man kun sidder i Danmark og koncentrerer sig om danske forhold, tilføjer han.

Ingen tvang

Bjarne Graabech Sørensen understreger imidlertid, at der ikke bliver tale om at presse studerende til udlandet mod deres vilje:

-Naturligvis vil der være studerende, som af forskellige årsager ikke ønsker eller har mulighed for at læse i udlandet. Det respekterer vi fuldt ud, men disse studerende skal til gengæld gennemgå et internationalt semester på SDU.

På det pågældende semester, som kaldes ”Internationalization at home”, foregår undervisningen på engelsk, tilgangen til fagene vil være international, og der vil også være internationale studerende på holdet.

-Det vigtige er, at alle vores studerende får et internationalt syn på deres fag. Og vi håber da, at de fleste vil opfatte det som en spændende mulighed, når vi på forhånd melder ud, at vi har et ønske om, at vores studerende rejser ud i et semester, siger Bjarne Graabech Sørensen.

Studerende kan selv vælge

I praksis kan den studerende benytte en af de aftaler, SDU allerede har med en række udenlandske universiteter, eller den studerende kan arrangere sit eget ophold.

Aftalerne skal godkendes af studienævnene på SDU, og disse har også anbefalinger til, hvornår i forløbet det er mest hensigtsmæssigt at rejse ud i forhold til den enkelte uddannelse.

Udlandsopholdet tæller som et semester, så den obligatoriske internationalisering på SDU kommer altså ikke til at koste de studerende ekstra studietid.

Som udgangspunkt vil de også kunne få deres SU med sig.

Studerende: Vi kan få kæmpe netværk

Hos de studerende er Klaus Rose begejstret for det nye initiativ på SDU. Klaus Rose er med i bestyrelsen hos Syddanske Studerende, og han kalder det internationale semester for ”en unik mulighed”.

-Det vil give de studerende et internationalt udsyn, som de senere vil få brug for, fordi vi i fremtiden kommer til at arbejde på kryds og tværs af grænserne, siger Klaus Rose og tilføjer:

-Jeg er også meget tilfreds med, at der bliver et internationalt semester for de studerende, der vælger at blive i Danmark. Det sikrer, at alle studerende på SDU får mulighed for at blive integreret med udenlandske studerende og på den måde skaffe sig et kæmpe netværk.

Internationalt semester

Fra september indfører SDU et internationalt semester for alle, der både gennemfører en bachelor- og en kandidatuddannelse. Semesteret skal som udgangspunkt tilbringes på et universitet i udlandet. Studerende, som ikke ønsker at rejse udenlands, skal i stedet gennemføre et særligt semester på SDU, kaldet ”Internationalization at home”. Det internationale semester gælder for alle uddannelser på SDU.

Redaktionen afsluttet: 27.06.2017