Skip to main content
DA / EN

Fjordterner bliver hos sin partner hele livet selvom det ikke giver større ynglesucces

Ny forskning viser, at fjordterner ikke får noget ud af at danne par med den samme partner hele livet. Alligevel bliver de sammen.

Af Birgitte Svennevig, birs@sdu.dk, 05-01-2017

Mange fuglearter er monogame. Det gælder især arter, der lever længe, og hvor begge forældre deltager i opfostringen af ungerne.

I følge videnskabelige teorier burde der være flere fordele ved at være monogame.

-Der er en teori, der siger, at chancerne for at få flere unger kan forbedres ved at vælge den rigtige partner for livet, siger lektor Fernando Colchero fra Institut for Matematik og Datalogi på SDU. 

Men statistiske modeller og observationer af fjordterner i Tyskland viser, at det ikke nødvendigvis er rigtigt.

Singlelivet er usikkert

 Fernando Colchero har sammen med tysker kolleger udforsket fjordternernes levevis i Wilhelmshaven.  Her mødes terner hvert år på seks kunstige øer  for at parre sig og for at udruge unger.

At parre sig med den samme partner hvert år burde have nogle fordele.

-  En enlig fjordterne kan ikke være sikker på at finde en mage eller redeplads, når den ankommer til kolonien. Så monogami giver mening, og ifølge  visse teorier burde det give øget ynglesucces at være et fast par. Vores forskning viser imidlertid, at der ikke er nogen meningsfulde fordele forbundet med at have en fast partner, siger Fernando Colchero.

Studiet viser, at monogame terner ikke får flere flyveklare unger end terner, der leder efter en ny partner, når ynglesæsonen sætter ind. Nogle monogame par bliver endda sammen, selvom de ikke har fået nogen unger overhovedet i den foregående sæson.

Kun få ledige mager

Men hvorfor bliver ternerne sammen med en dårlig partner hele livet i stedet for at søge lykken med en ny partner og måske få flere og sundere unger?

-Vi tror, det er et spørgsmål om tilgængelighed. Chancen for at finde en ny partner i en fjordternekoloni er meget lille. Kun få fugle er ledige, når ynglesæsonen starter. De er kun ledige, fordi deres mage er død, eller fordi de lige er blevet kønsmodne, siger Fernando Colchero.

Studiet viser, at ternerne danner livslange partnerskaber med den første mage, de møder som kønsmoden .

- Det er ikke pardannelsen i sig selv, der har betydning for fjordternernes reproduktionssucces. I stedet ser vi, at alderen spiller en stor rolle. Eftersom ternerne danner par, så snart de er kønsmodne, ser vi alle disse jævnaldrende par i kolonien, siger Fernando Colchero.
Du ved, hvad du har – ikke hvad du får. Det gælder også for terner.

Fakta om fjordterner

  • Sterna hirundo er en monogam havfugl.
  • Den yngler i tempererede og subarktiske områder på den nordlige halvkugle.
  • Dette studie bygger på 17 års undersøgelser af 1340 individuelt identificerede fjordterner, der yngler på seks kunstige øer i Wilhelmshaven, Tyskland.
Mød forskeren

Fernando Colchero er lektor på Institut for Matematik og Datalogi og tilknyttet Max-Planck Odense Center

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 05.01.2017