Skip to main content

Idrætsstuderende på hjul

En uheldig landing i et spring satte en stopper for Mikkel Schöttels gymnastikkarriere, men slog ikke drømmen om et liv med sport ihjel. Nu begynder han på bacheloruddannelsen i Idræt og Sundhed, hvor han har bestået de krævende optagelsesprøver i kørestol.

Af Marianne Lie Becker, mlbecker@health.sdu.dk, 08-09-2016

”Det skal kunne lade sig gøre.”
Det var den positive besked og indstilling, som Mikkel Schöttel blev mødt med, da han søgte ind på bacheloruddannnelsen i Idræt og Sundhed.

Inden optagelsesprøven var han til samtale hos studieleder Annemari Svendsen, for Mikkels ansøgning stak lidt ud fra de andre i bunken.
Mikkel Schöttel er nemlig kørestolsbruger. Og hvordan kan en kørestolsbruger gennemføre det fysisk krævende idrætsstudium?

-Visionen på Institut for Idræt og Biomekanik er at bidrage til at forbedre menneskers sundhed og dermed mener vi også, at bevægelse skal være for alle. Hvis vi skal afspejle de visioner i vores uddannelse, skal vi også give adgang til bevægelseshæmmede, mener Annemari Svendsen.

På hjul i stedet for fødder

Optagelsesprøven består af fire teoretiske og fire praktiske opgaver. De teoretiske kunne Mikkel Schöttel uden problemer deltage i, og i de praktiske var der heller ikke brug for særlig mange hensyn.

-Jeg måtte bede om at få lov til at svømme rygsvømning i stedet for crawl. Og jeg fik hjælp til håndstand, ellers klarede jeg det selv, fortæller Mikkel Schöttel.

Den 23-årige tidligere elitegymnast blev for fem år siden lam fra brystet og ned efter et uheldigt fald i træningen, hvor han brækkede nakken.

Et aktivt liv med fart i fødderne er blevet erstattet af et aktivt liv på hjul, og Mikkel Schöttel har kastet sig over kørestolsrugby, hvor han i dag er på det danske landshold.

 

 Foto: Michael Yde Katballe

Vil hjælpe andre handicappede

Planerne for fremtiden måtte efter ulykken revideres på nogle punkter. Men drømmen om at beskæftige sig professionelt med idræt har Mikkel holdt fast i. Og med optagelsen på drømmestudiet er han kommet et stort skridt nærmere.

- Jeg er især interesseret i linjen Innovation og Entrepreneurship, hvor man skal udvikle koncepter. Efter jeg selv er kommet i kørestol, kan jeg se mange områder, hvor handicappede kunne få bedre forhold og bedre faciliteter. For eksempel udstyr til sport. Det kunne jeg godt tænke mig at gøre noget ved, siger Mikkel Schöttel.

Annemari Svendsen ser positivt på Mikkel Schöttels interesse for innovationslinjen på studiet. Den er mindre fysisk krævende end andre linjer og kræver derfor færre hensyn og alternative løsninger for, at Mikkel kan gennemføre.

Enkelte kompromiser er nødvendige

- Der bliver helt sikkert nogle områder, hvor vi må finde alternative løsninger, men jeg ser kun enkelte prøver, som vil være svære for Mikkel at bestå. For eksempel spring. Men jeg er sikker på, at Mikkel selv har gode bud på, hvad han vil kunne gøre i stedet, så læringsmålene stadig indfries..

At Mikkel Schöttel er kommet ind på studiet, skyldes til dels hans egen initiativrige indstilling. For det er nyt for uddannelsen at skulle rumme en bevægelseshæmmet studerende.

-Men det skal vi selvfølgelig kunne. Vi har et stærkt forskningsmiljø indenfor handicapidræt, og vi har faciliteter, for eksempel fitness-redskaber til kørestolsbrugere. De fordele må også komme studerende til gode, mener Annemari Svendsen.

SDU støtter udfordrede studerende

Mikkel Schöttel er rykket ind på et kollegieværelse på Campuskollegiet, der ligger i kørestolsvenlig afstand til campus og er indrettet med elevator.
I denne måned møder han sine nye medstuderende og får de første undervisningstimer.

Han er ikke den eneste studerende på SDU med et handicap, og der er god støtte at hente for ham og andre studerende med fysiske og psykiske udfordringer samt dysleksi.  SPS står for Specialpædagogisk Støtte og er et landsdækkende tilbud.

På SDU er det chefkonsulent Karoline Pinholt, der står i spidsen for SPS.

-Der gives rigtig megen støtte via SPS. Gruppen af studerende med bevægelseshandicap er en forholdsvis lille gruppe, men de er her. Denne gruppe kan modtage alt fra IT-udstyr til borde, stole, siddepuder, bogholdere, læselamper, sekretærhjælp, mobility-støtte, tegnsprogstolk   – you name it: kravet er, at den støtte, der gives, skal medvirke til  at kompensere for funktionsnedsættelsen, i det omfang funktionsnedsættelsen påvirker den studerendes mulighed for at gennemføre uddannelsen, fortæller hun.

Samme vilkår som andre

Til studerende med dysleksi og psykiske problemer findes en række andre tilbud. Og de enkelte uddannelser hjælper med blandt andet forlænget eksamenstid, fleksible studieplaner og handicapparkeringspladser efter behov.

Alt sammen for at studerende med et handicap eller en funktionsnedsættelse så vidt det er muligt, kan gennemføre en videregående uddannelse på samme vilkår som andre.

På Institut for Idræt og Biomekanik glæder Annemari Svendsen sig over de udfordringer, der kommer med optaget af Mikkel Schöttel.

-Handicapidrætten er i stigning i Danmark og bliver hele tiden mere udbredt og mere professionel. Mikkels tilstedeværelse kan minde os om, at det også er relevant at studere og fokusere på bevægelse og funktion hos kroppe, der ikke er fuldt funktionsdygtige.


Bachelor i idræt og sundhed

Se uddannelsen

Særlig støtte til studerende med handicap eller funktionsnedsættelse

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 08.09.2016