Skip to main content
DA / EN

Stor stigning i børn og unges forbrug af antidepressiv medicin

Internationalt studie fra SDU har sammenlignet brug af antidepressiver i fem lande. Danmark står for den største stigning.

Af Marianne Lie Becker, mlbecker@health.sdu.dk, 09-03-2016

Antallet af danske børn og unge, der får udskrevet antidepressive lægemidler, er fra 2005-2012 steget med 60 procent. Det viser et nyt multinationalt studie.

Studiet er det første af sin art, som systematisk har sammenlignet forbruget af antidepressiv medicin blandt 0-19 årige børn og unge i fem vestlige lande: Danmark, England, Holland, Tyskland, og USA over en syvårig periode.

De største stigninger i forbruget blev observeret i Danmark (60.5%), England (54.4%) og Tyskland (49.2%).

Data fra hele befolkningen

Lise Aagaard, professor i klinisk farmakologi på SDU,  er dansk repræsentant i den internationale forskningsgruppe, som ledes af Christian Bachmann fra Kings College i London.

Det danske bidrag til projektet har været særligt værdifuldt, idet de danske forbrugsdata repræsenterer nationale data fra en hel befolkning, mens data fra de øvrige lande kun repræsenterer udvalgte dele af befolkningen.

Undersøgelsen viser, at 11.774 ud af i alt 1.2 mio. danske børn og unge i 2012 fik udskrevet antidepressive lægemidler

Anbefalet lægemiddel bruges ikke

Vejledningen fra Sundhedsstyrelsen siger også, at lægemidlet fluoxetin er førstevalg til behandling af depression hos børn og unge, da de øvrige markedsførte præparater kun har vist ringe eller ingen dokumenteret effekt på patienter under 25 år.

Alligevel viser lægemiddelstatistikregisteret, at præparatet citalopram er det mest populære valg, når lægerne sætter blyanten på receptblokken.

- Denne udvikling er overraskende, og den omfattende brug af lægemidler uden godkendte indikationer og uden aldersgruppeangivelser, også kaldet off-label ordinationer er bekymrende, idet viden om disse lægemidlers effekt og langtidsbivirkninger er ukendt. Derfor bør man af principielle grunde altid anvendte godkendte lægemidler til behandling af børn og unge, mener Lise Aagaard.

Resultaterne af det multinationale studie er  publiceret i det internationalt anerkendte tidsskrift European Neuropsychopharmacology.
Redaktionen afsluttet: 09.03.2016