Skip to main content
DA / EN

28 mio. kr. til forskning i litteraturens sociale dimensioner

SDU modtager stor bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond til at udvikle nye analysemetoder og kortlægge nye litterære emner, der vil gøre os klogere på, hvilken afgørende betydning litteratur har for vores opfattelse af eksempelvis politik, klasseskel og sundhed.

Af Maria Slej Hasselstrøm, mash@sdu.dk, 20-05-2016

Med professor Anne-Marie Mai i spidsen er det lykkedes at få hjemtaget det prestigefyldte Niels Bohr-professorat til SDU.

Bevillingen på 28 mio. kr. skal de næste fem år bruges til at udvikle nye metoder, som skal gøres os klogere på, hvordan litteraturen egentlig bruges i samfundet, og hvordan den er med til at præge opfattelsen og udviklingen.

Forskerne vil undersøge de sociale dimensioner i litteraturen, herunder hvilken vekselvirkning litteraturen har på en række forskellige emner som f.eks. velfærd, politik, klasseskel og sygdom.

Bevillingen gør det muligt at ansætte den verdenskendte litteraturforsker, professor Rita Felski fra University of Virginia.
- Samarbejdet med Rita Felski vil få afgørende betydning for udviklingen af nye analysemetoder. Målet er at blive et kraftcenter for den nyeste viden på dette område, siger Anne-Marie Mai, der er professor på Institut for Kulturvidenskaber.

Professor Rita Felski, University of Virginia.

Litteraturens særlige power

Litteraturstudiet beskæftiger sig med kunst og æstetik. Men litteraturvidenskaben kan også vise, hvordan litteraturen giver os indsigt i det menneskelige og det sociale. Litteraturen kan give sine læsere en særlig forståelse for og anerkendelse af andre mennesker og deres liv. 

Den fanger os med sine udtryksformer og spændende historier.  Derfor vil forskerne se nærmere på, hvordan litteraturen bliver brugt, og hvad sker der med os, når vi læser.

- Vi skal blandt andet undersøge, om litteraturen kan kvalificere analyser af samfundet. Hvilken indsigt i vor tids store udfordringer omkring aldring, arbejde, sociale forskelle, alkoholisme, sundhed og sygdom, kan litteraturen tilbyde, lyder det fra Anne-Marie Mai.

Bedre forståelse af moderne velfærd

Hun er en del af det forskerteam på SDU, der allerede forsker i området. Teamet ledes desuden af professor Klaus Petersen fra Center for Velfærdsstatsforskning og professor Peter Simonsen fra Institut for Kulturvidenskabers forskningsgruppe, Velfærdsfortællinger.

- Der er bud efter litteraturen i disse år fra blandt andet sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab, og med Rita Felskis projekt bliver vi i stand til at bruge litteraturen på disse områder i respekt for dens ganske særlige kunstnerisk kvaliteter, siger Anne-Marie Mai.

En sådan tværfaglig velfærdsforskning med litteratur som et af hovedområderne er et forholdsvis nyetableret forskningsfelt, og meget tyder på, at litteraturforskning kan bidrage til en bedre forståelse af moderne velfærd og af de menneskelige relationer i et velfærdsliv under forandring.

Den nye underklasse

Forskerne vil således undersøge , hvordan en ny social klasse - prekariatet - fremstilles i litteraturen.

Prekariatet er en forholdsvis ny betegnelse for den støt voksende gruppe af mennesker, som fører en usikker og prekær tilværelse på grund af deres ustabile tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Den nye sociale klasse  - underklasse om man vil -  går på tværs   af traditionelle klasseskel. Den består ikke kun af ufaglærte, men også af folk med mellemlange og længerevarende uddannelser, som må vinke farvel til fast indkomst og i stedet tage vikariater og projektstillinger.

-  Rita Felski har virkelig fingeren på den litteraturvidenskabelige puls, fordi hun er i stand til at forene en dyb erkendelse af litteraturens særlige æstetiske kvaliteter med en interesse for forholdet mellem litteraturen og det sociale liv og for helt almindelige læseres brug af litteratur.  Under hendes ledelse vil vi kunne udvikle vores studier, så vi får forenet litterær kernefaglighed med tværfaglig fornyelse, sgier Anne-Marie Mai. 

Mød forskeren

Professor på Institut for Kulturvidenskaber

Anne-Marie Mai

Læs om Niels Bohr-programmet

Danmarks Grundforskningsfond

Redaktionen afsluttet: 20.05.2016