Skip to main content
DA / EN

Hvad sker der inde i en politiker?

Er politikerne lige så farvet af deres personlighed og psykologi som alle os andre? Nyt center på SDU skal gøre os klogere på psykologien bag politisk adfærd

Hvorfor foretrækker nogle politikere at være på Facebook klokken 10 søndag aften, mens andre politikere hellere vil bruge deres tid på at besvare breve fra borgerne?

Handler det om benhård prioritering af arbejdsbyrden, eller er det snarere et spørgsmål om politikerens personlighedstræk?

Og deler svingvælgerne – altså dem, der ofte skifter politisk parti – nogle personlighedstræk med hinanden, som de mere trofaste vælgere ikke har?

Psykologi påvirker også politikere

Det er psykologien bag vores politiske adfærd – hos både politikerne og vælgerne – som er omdrejningspunktet for SDU’s nye Center for Politisk Psykologi.

- Det ville da være mærkeligt, hvis ikke de psykologiske faktorer spiller ind i politik, når det nu spiller ind i alle mulige andre aspekter af vores tilværelse.

Sådan siger professor på Institut for Statskundskab, Asbjørn Sonne Nørgaard, der sammen med professor Robert Klemmensen bliver primus motor i det nye center.

 

Vi stemmer ikke som vores forældre

Ifølge Asbjørn Sonne Nørgaard er der to årsager til, at det er blevet voldsomt aktuelt at forske i de psykologiske mekanismer i politik.

For det første har forskerne siden 1970’erne måttet forkaste mange af de gængse modeller for politisk adfærd.

Afskaffelsen af klassesamfundet, parcelhusrevolutionen, postindustrialiseringen og en række andre demografiske gearskift har betydet, at vi ikke nødvendigvis længere stemmer, som vores far eller nabo gjorde det.

Vi modtager budskaberne alene

For det andet er forsamlingshusenes demokratiske funktion blevet overtaget af tv-mediet og senest også de sociale medier.

Vi sidder i højere grad alene eller i små grupper bag en skærm og fordøjer den medierede politiske virkelighed.

Derved bliver vores opfattelse af politik i langt højere grad farvet af vores personlighed, herunder vores psykologiske tilbøjeligheder.

 

Forskerne vil fokusere på politikere

Asbjørn Sonne Nørgaards og Robert Klemmensens forskning i politisk psykologi har indtil nu mest centreret sig om vælgerne. Men nu vil de fokusere på politikerne.

Allerede i 2013 og 2014 gennemførte de en undersøgelse i Folketinget, som gik ud på at kortlægge nogle af politikernes personlighedstræk.

Undersøgelsen viste blandt andet, at de danske politikere grundlæggende er hårdtarbejdende, dominerende og følelsesmæssigt stabile mennesker - med et stærkt behov for at blive set og hørt.

Forskning kan aflive fordomme

Asbjørn Sonne Nørgaard er ikke nervøs for, at det nye center kommer til fokusere for meget på, hvorfor politikerne gør, som de gør – frem for hvad de gør:

-Den offentlige debat er præget af, at vi blandt andet kalder politikerne tabere. Der kan en undersøgelse som vores påvise, at politikerne ganske vist hungrer efter at komme i medierne, men de er også samvittighedsfulde og arbejder hårdt, siger Asbjørn Sonne Nørgaard og uddyber:

-Det synes jeg er et vigtigt input i en tid, hvor vi diskuterer Lars Løkkes køb af underbukser. At politikerne også bidrager til, at vi lever i et godt politisk demokrati.

Center for Politisk Psykologi

SDU’s Center for Politisk Psykologi åbner officielt den 17. maj 2016. Centeret er et tværfagligt samarbejde mellem forskere fra Institut for Psykologi på Sundhedsvidenskab og Institut for Statskundskab på Samfundsvidenskab.

Redaktionen afsluttet: 12.05.2016