Skip to main content
DA / EN

40 mio. kroner til forskning i proteiner

SDU står i spidsen for nyt nationalt projekt, der skal sikre, at proteinforskere får adgang til spritnyt og avanceret udstyr. Målet er at bevare Danmarks førende position inden for dette forskningsfelt.

Af Bente Dalgaard, bda@sdu.dk, 12-05-2016 

SDU skal koordinere en ny national platform, som skal styrke forskningen i proteiner, f.eks. i forbindelse med cellers udvikling, og antibiotika-resistens. Projektet, der kaldes PRO-MS, støttes med 40,1 millioner kroner fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

- Den store bevilling sikrer, at proteinforskere på SDU og fire andre danske universiteter kan indkøbe og anvende det allernyeste og mest effektive måleudstyr til at kortlægge og studere proteinsammensætningen i planter, mikroorganismer og pattedyr, siger Ole Nørregaard Jensen.

Han er professor på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på SDU og national koordinator for PRO-MS, som han mener vil gavne hundredevis af danske forskere. 
 - Den tillader mere dybdegående og detaljerede proteinanalyser end hidtil muligt – det er et stort boost til dansk forskning, siger Ole Nørregaard Jensen.

Kostbart og avanceret udstyr

PRO-MS består af en række massespektrometre, som er kostbare og avancerede måleinstrumenter. De måler proteiners kemiske sammensætning og egenskaber med meget stor nøjagtighed og følsomhed.

- Proteinanalyser er helt nødvendige for at forstå, hvordan levende organismer er opbygget, og hvordan de basale biokemiske processer foregår i celler og væv, siger Ole Nørregaard Jensen.

Den nye forskningsplatform skal således medvirke til at undersøge proteinsammensætningen i forskellige væv i mennesker, dyr og planter, og hvordan denne proteinsammensætning ændrer sig under disse organismers udvikling og vækst.

 Desuden skal PRO-MS også indgå i forskning i mekanismerne bag antibiotikaresistens for landbrugsdyr og mennesker, herunder mikroorganismers vekselvirkninger med menneskeceller.

Samarbejde med virksomheder

Forventningen til PRO-MS er, at projektet vil styrke grundlaget for teknologiudvikling inden for biotek-, lægemiddel- og fødevaresektorerne.

- Massespektrometri er en fantastisk og meget alsidig målemetode, som er i konstant udvikling. Proteinforskningen med massespektrometri bidrager f.eks. til at udvikle nye bioteknologiske produktionsprocesser baseret på enzymer, til at belyse proteinsammensætningen i fødevarer og til at karakterisere nye protein-baserede lægemidler med færre bivirkninger, bl.a. indenfor kræftbehandling, siger Ole Nørregaard Jensen.

 Han peger på, at forskningsplatformen har stor relevans for den bioteknologiske og farmaceutiske industri, og ser frem til flere forskningssamarbejder med virksomheder i de kommende år.

Udvikling på tværs af institutioner

 
PRO-MS får de 40,1 mio. kroner fra en statslig pulje, som skal bruges til at styrke infrastrukturen og teknologiudviklingen i dansk forskning.
For et halvt år siden udgav Uddannelses- og Forskningsministeriet Dansk Roadmap for Forsknings-infrastruktur 2015, som er et katalog med 22 prioriterede forslag til nye nationale forskningsinfrastrukturer.

PRO-MS er ét af to forslag, som nu får penge til at komme i gang. Det andet infrastruktur-projekt får 20,5 millioner til at øge vores forståelse af klimaforandringer.
- Dansk forskning skal skabe værdi for det danske samfund. Jeg er glad for, at vi på tværs af forskningsinstitutioner over hele landet kan samarbejde om at etablere moderne og avanceret forskningsudstyr. Det vil både være med til at fastholde vores position som førende forskningsnation, og på sigt bidrage til at skabe innovation og potentielt nye virksomheder og nye arbejdspladser, siger uddannelses og forskningsminister Ulla Tørnæs.

Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet deltager i PRO-MS.

 Foto: BASF

Mød forskeren

Professor og institutleder på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Ole Nørregaard Jensen

Redaktionen afsluttet: 13.05.2016