Skip to main content
DA / EN

SDU-biologer følger spændt naturens tilbagevenden

Forskere og studerende overvåger det store landområde Svanninge Bjerge på Fyn og hjælper naturen tilbage. Det giver høj biodiversitet.

Af Birgitte Svennevig, birs@sdu.dk, 22. februar 2016

Mørke nåleskove. Åbne sletter. Blanke søer. Majestætiske egetræer. Sumpede moser.

Svanninge Bjerge nord for Faaborg er det eneste sted i Danmark, hvor man kan opleve og udforske samtlige perioder i skovens udviklingshistorie, og det gør området særdeles interessant for biologer.

- Vi kan afprøve forskellige metoder til at hjælpe planter og dyr tilbage, og det bliver fantastisk at følge den udvikling over de næste mange år, siger Marianne Holmer, leder af Biologisk Institut på SDU.

Universitetet samarbejder med Bikubenfonden, som ejer det beskyttede naturområde. Fonden har iværksat en stor naturviklingsplan, som skal hjælpe naturen tilbage og sikre den biologiske mangfoldighed.  

Den påtrængende gyvel

Udfordringerne er mange, når et landområde skal bringes tilbage til oprindelig natur. Hvad stiller man f.eks. op med planter, som tidligere skovfogeder bragte hjem fra udlandet og i bedste mening satte ud for at gavne området?

Det var sådan, gyvlen kom til Svanninge Bjerge i 1700-tallet; den skulle give lidt læ til nyplantede træer.

- I dag betragtes gyvel som en invasiv art i hele Danmark. I Svanninge laver vi forskellige forsøg med, hvordan man bedst holder den nede, siger Marianne Holmer.

Skov til flagermus

De store variationer i området giver også mulighed for andre forsøg med at sikre høj biodiversitet i Svanninge Bjerge.

- Nogle af vores studerende er i gang med at overvåge en 110 år gammel egeskov. Bikubenfonden har lavet nogle indgreb, så der kan udvikles en skov i flere etager med rig undervækst og tilhørende flora og fauna, fortæller Marianne Holmer.

Andre steder tæller de studerende insekter og gnavere for at se, hvad der skal til for at tiltrække forskellige dyrearter.

- Vi har også ladet et stykke skov stå urørt, og det vil være fantastisk, hvis det kan tiltrække flagermus. Stykket har stået urørt i 10 år, og der er blevet registreret flagermus sidste år, så det går i den rigtige retning, siger hun.

Feltstation til SDU

Bikuben-fonden har netop afsluttet byggeriet af en helt ny felt- og forskningsstation i Svanninge Bjerge, og den udlejes til SDU.

Her findes laboratorier og overnatningsmuligheder for universitetets forskere og studerende. 

Fotos: Casper Tybjerg, Bikubenfonden

På opdagelse i Svanninge Bjerge

SDU hjælper med at beskytte dyr og planter i sydfynsk naturområde

Se video

Redaktionen afsluttet: 16.02.2016