Skip to main content
DA / EN

Læger og jordemødre føler skyld efter traumatiske fødsler

Et nyt studie fra SDU viser, at fagfolk på fødegangen ofte bebrejder sig selv, når der opstår komplikationer under en fødsel

Af Marianne Lie Becker, mlbecker@health.sdu.dk

Selv om fødselslæger og jordemødre er professionelle mennesker, der er vant til at håndtere store begivenheder og store følelser, bliver de påvirkede af de fødsler, hvor noget går galt.

Det viser et studie, hvor ph.d.-studerende jordemoder Katja Schrøder, SDU, har spurgt 1237 fødselslæger og jordemødre om deres oplevelser.

Skyldfølelse og selvbebrejdelse er således de dominerende følelser, som læger og jordemødre tager med hjem, når en fødsel fører til varige skader eller dødsfald hos enten mor eller barn.

Professionelle kan også blive påvirkede

Men de voldsomme situationer får dem også til at tænke mere over meningen med livet og hjælper dem med at blive bedre til deres job.

- Når noget går galt under en fødsel, påvirker det naturligvis først og fremmest patienterne og deres pårørende, fortæller Katja Schrøder og tilføjer:

-  Men de professionelle på fødestuen kan også blive voldsomt påvirkede. Når der opstår fejl eller når noget går galt, uden at det kan udgås, føler de sig ofte ansvarlige.

Mange kender til traumatiske fødsler

85 procent af de adspurgte i undersøgelsen har været involveret i en traumatisk fødsel.

Og selvom de bagefter bekymrede sig for, at de ville blive stillet til ansvar og bebrejdet af patienter, kolleger eller myndigheder, fyldte deres egne skyldsspørgsmål og eksistentielle overvejelser endnu mere.

- Så vidt vi ved, har der ikke tidligere været fokus på, hvordan oplevelser på jobbet har betydning for vores opfattelse af meningen med livet og på, påpeger Katja Schrøder.Personale lærer af deres overvejelser

Der har heller ikke været fokuseret på, hvordan følelsesmæssige og spirituelle overvejelser kan gøre os bedre til vores arbejde

Men faktisk føler hele 65 af de jordemødre og læger, som har været med til en traumatisk fødsel, at de efterfølgende er blevet bedre til deres job.

Undersøgelsen kan ifølge Katja Schrøder bruges til at målrette støtte til fagfolk, der er involveret i traumatiske fødsler, så deres skyldfølelse og selvbebrejdelse ikke påvirker deres arbejde negativt.

Mere åbenhed kan højne kvaliteten

-Hvis vi støtter op om vores kolleger efter en voldsom oplevelse, hjælper vi hinanden til at opretholde og måske endda højne kvaliteten og patientsikkerheden i vores arbejde, mener Katja Schrøder og uddyber:

- Det ser ud som om, at vi har fået en kultur i sundhedsvæsenet med mindre fokus på placering af skyld og færre bebrejdelser.

Hun understreger imidlertid, at den personlige skyldfølelse stadig er en byrde for den enkelte læge eller jordemoder.

 

Fakta

1237 danske obstetrikere og jordemødre deltog i undersøgelsen. 85 procent har oplevet en traumatisk fødsel. 49 procent har følt skyld efter en traumatisk fødsel.

Redaktionen afsluttet: 13.04.2016