Skip to main content
DA / EN

Økonomisk genopretning på Samfundsvidenskab

Bestyrelsen har godkendt en genopretningsplan, der skal fjerne et årligt, strukturelt underskud på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Den betyder, at 31 medarbejdere er indstillet til afskedigelse

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har gennem længere tid haft fokus på de økonomiske udfordringer på fakultetet. Fakultetsledelsen kunne allerede sidste år konstatere, at forventninger om fremtidige indtægter ikke vil blive indfriet, hvilket gør det nødvendigt at beskære lønudgifterne ved at nedlægge stillinger.

Fakultetet har derfor gennem det seneste år været tilbageholdende med at genbesætte stillinger, når de blev ledige, og der er i de seneste måneder aftalt frivillige senior- og fratrædelsesordninger med en række medarbejdere. Men det har ikke været tilstrækkeligt til at bringe balance i økonomien.

Medarbejdere er varslet

Universitetets bestyrelse godkendte derfor mandag en genopretningsplan, som indebærer, at 31 medarbejdere i dag har fået at vide, at de er indstillet til afskedigelse.

- Vi har arbejdet målrettet på at reducere antallet af afskedigelser ved at nedlægge planlagte stillinger og indgå frivillige aftrædelsesordninger, men må desværre sige farvel til en række medarbejdere på institutterne og i vores administration, siger dekan Nikolaj Malchow-Møller.

De medarbejdere, de er indstillet til opsigelse, søges i videst muligt omfang omplaceret på SDU.

Balance i 2017

 Samfundsvidenskab har i foråret evalueret sine aktiviteter og lagt en strategi for de kommende års udvikling af fakultetets uddannelser og forskning. Genopretningsplanen tager afsæt i denne strategi.

- Der er tale om en særlig situation på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og der er nu lagt en fornuftig plan, hvor fakultetet i 2017 får balance i sin økonomi, så der er råderum til at arbejde med den fremtidige udvikling og sikre bæredygtige undervisnings- og forskningsmiljøer, siger rektor Henrik Dam.

Redaktionen afsluttet: 30.09.2015