Skip to main content
DA / EN

Hjertepatienter: Pårørende inddrages ikke nok

Mange hjertepatienter oplever, at deres pårørende ikke inddrages på tilfredsstillende vis i behandlingen - selvom netop de pårørende har stor betydning for sygdomsforløbet

Det er et vigtigt fokusområde i sundhedsvæsenet at inddrage patienternes pårørende i behandlingen. Alligevel oplever mange hjertepatienter, at deres pårørende ikke inddrages på en tilfredsstillende måde.

Det fremgår af en ny rapport, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, har lavet i samarbejde med Hjerteforeningen.

Rapporten viser, at hver fjerde hjertepatient i mindre grad eller slet ikke oplever, at deres pårørende er blevet inddraget i behandlingen af deres sygdom, sådan som de har ønsket det.

Dertil angiver hver tredje hjertepatient, at personalet på sygehuset i mindre grad eller slet ikke har gjort dem opmærksom på muligheden for at have deres pårørende med til samtaler i forbindelse med behandlingen.

Vigtigt for behandlingen

- Vi ved, at de pårørende har stor betydning for patientens håndtering af sygdommen, ofte er de patientens vigtigste støtte i forbindelse med alvorlig sygdom, og vores undersøgelse peger på, at sundhedsvæsenet ifølge patienterne kan blive endnu bedre til at inddrage de pårørende, siger adjunkt ved Statens Institut for Folkesundhed, Teresa Holmberg.

Rapporten ”Livet med en hjertesygdom” bygger på besvarelser fra 2.496 hjertepatienter, der i 2013 var i kontakt med sundhedsvæsenet på grund af en hjertesygdom.

Ifølge rapporten er det i højere grad de kvindelige hjertepatienter, der ikke føler, at deres pårørende inddrages. Læs mere om kønsforskellen her.

Redaktionen afsluttet: 30.09.2015