Skip to main content
DA / EN

Forskere undersøger 50.000 europæiske idrætsforeninger

Den hidtil største undersøgelse af europæiske idrætsforeninger skal give værdifuld viden om inklusion og frivillighed i foreningslivet og på sigt skabe bedre vilkår for deltagelsen i idrætslivet.

Foto: Martin Foldgast

Et hold forskere fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet sender snart et spørgeskema ud til 50.000 idrætsforeninger i ti lande. Det bliver den hidtil største undersøgelse af idrætsforeninger i Europa.

Undersøgelsen vil give et overblik over, hvor mange foreninger der har særlige indsatser for handicappede, etniske minoriteter og andre grupper, som er underrepræsenterede i foreningsidrætten. Og et indblik i, hvordan de på forskellig måde arbejder med at inkludere disse grupper.

Derudover skal undersøgelsen kortlægge omfanget af det frivillige arbejde i forskellige lande i Europa.
- I Danmark bryster vi os af at have en stærk tradition for frivilligt arbejde – noget som vi genfinder i lande som Norge og Holland, mens lande som Polen og Ungarn antageligt ikke har samme traditioner. Undersøgelsen vil give os det hidtil mest detaljerede indblik i frivilligt arbejde i europæiske idrætsforeninger, forklarer Karsten Elmose-Østerlund, adjunkt på SDU og en af initiativtagerne til projektet.

Ved at få kortlagt forskelle og ligheder mellem idrætsforeninger i Europa med særligt fokus på social inklusion og frivillighed, giver undersøgelsen informationer, som kan bruges til at fremme graden af frivillighed og øge idrætsdeltagelsen i Europa.

Spørgeskemaundersøgelsen indgår i et treårigt europæisk forskningsprojekt, hvor målet er at producere viden, som kan ruste politikere og organisationsfolk på idrætsområdet til at træffe kvalificerede beslutninger til gavn for idrætsforeninger, frivillige og udsatte grupper i Europa. Læs mere om projektet.

Undersøgelsen bliver i Danmark gennemført i samarbejde med de tre store idrætsorganisationer DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund.

Redaktionen afsluttet: 28.09.2015