Skip to main content
DA / EN

Kick Off for Odenses nye rugekasse

Forskelligheden kommer i spil i det nye SDU Cortex Lab. Her kan studerende, virksomheder og eksperter i fællesskab gøre nye ideer så bæredygtige, at de kan føres ud i livet og skabe flere arbejdspladser i regionen

Odense har fået en ny rugekasse for gode ideer: SDU Cortex Lab. Her kan studerende fra regionens videregående uddannelsesinstitutioner, virksomheder og eksperter møde hinanden og i fællesskab udvikle nye ideer.

Målet er at skabe et iværksættermiljø, som har volumen til at understøtte hele processen fra idé til nye virksomheder og arbejdspladser.

SDU Cortex Lab er allerede rykket ind i Videnbyen ved siden af SDU i Odense. Torsdag 1. oktober holdes Kick Off, og her vil to markante iværksættere: Esben Østergaard, som stiftede succesvirksomheden Universal Robots på SDU, og Torben Frigaard Rasmussen, manden bag regnskabssystemet e-economic, fortælle om deres erfaringer.

Samtidig får de deltagende studerende og virksomheder mulighed for at komme rundt og se, hvordan de 3000 kvadratmeter i tre etager er indrettet til at understøtte iværksætteri.

Åbent og ukompliceret miljø

SDU Cortex Lab lægger vægt på at skabe et åbent og ukompliceret miljø, hvor studerende og forskere kan komme og træne deres iværksætter-gen, arbejde med udviklingsprojekter i design- og teknikværksteder, samarbejde med virksomheder og modtage sparring om forretningsudvikling og start af egen virksomhed.

- Danmark er et produktionsland, og vi skal overleve på vores innovation. Men vi er ikke gode nok til at drage nytte af den store vidensmængde, som findes på vores videregående uddannelsesinstitutioner, til at skabe vækst og arbejdspladser, siger Jørgen Clausen.

Han har som særlig rådgiver på Syddansk Universitet været med til at planlægge det nye iværksætterhus, og understreger, at tværfagligt samarbejde er omdrejningspunktet for de fremtidige aktiviteter i huset.

Teams skaber robusthed

- Det er en udbredt misforståelse, at man skal gemme sine lyse ideer, så andre ikke tager dem, for det sikrer sjældent den nødvendige sparring, der skal gøre en lys idé levedygtig. Innovationsprojekter bliver langt mere robuste, når de ikke afhænger af enkeltpersoners indsats, men foregår i teams, der kan anskue udfordringerne fra flere forskellige vinkler, siger Jørgen Clausen.

Universitetet samler en række af sine erhvervsrettede aktiviteter i Cortex Lab og gør det således lettere for virksomheder at få adgang til den viden og de kompetencer, som en videregående uddannelsesinstitution rummer.

Syddansk Universitet samarbejder blandt andet med Syddansk Forskerparker i Odense, Odense Kommune, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt om initiativet.

 SDU Cortex Labs daglige leder bliver netværkschef Toke Halskov Kristensen.

Redaktionen afsluttet: 25.09.2015