Skip to main content
DA / EN

Sårbarheden forsvinder aldrig

Zahava Solomon, israelsk traumeforsker, holdt tirsdag årets HCA-forelæsning. Hun fortalte om sin forskning i de psykologiske følger af krig.

Traumatiserede børn, der har været truet af krig og terror, tror ikke på fred, og de har et pessimistisk syn på deres egen fremtid, både hvad angår familie og karriere.

Det var et af de alvorlige budskaber fra årets HCA-forelæser Zahava Solomon, der er professor på Tel-Aviv University.

Hun har i over 30 år forsket i de psykologiske følger af terror, især i hjemlandet Israel, som i årtier har været et af verdens konfliktområder.

Ofre bliver gerningsmænd

I forelæsningen ”Life in the Shadow of Terror” fortalte Zahava Solomon blandt andet, at en af hendes undersøgelser viste, at 88 procent af de børn, der havde oplevet den 2. Intifada – en af de seneste års uroligheder mellem israelere og palæstinensere – havde kendt nogen, der blev dræbt.

- Når ofre for terror mister troen på, at andre kræfter kan stoppe volden, er der risiko for, at de selv tyr til vold. På den måde kommer de til at indgå i en varig volds-cirkel, hvor ofre bliver gerningsmænd, og gerningsmænd bliver ofre, sagde hun.

Flygtninge med traumer

Zahava Solomon trak også tråde til de strømme af flygtninge, der nu kommer til Europa fra urohærgede lande som Syrien og Afghanistan. Mange af dem har oplevet samme former for traumer, som Zahava Solomon beskriver i sine undersøgelser, og nogle af dem vil være mærket for livet med PTSD, som er posttraumatisk stress.

- Når man engang er alvorligt traumatiseret, er arrene der for altid. Symptomerne kan variere, alt efter livsomstændighederne, men sårbarheden forsvinder aldrig, sagde Zahava Solomon.

Gensyn med SDU

For den israelske traumeforsker var der tale om et gensyn med Odense. Hun har tidligere været adjungeret HCA-professor på SDU’s Videnscenter for Psykotraumatologi, som hun stadig samarbejder med.

Zahava Solomon var inviteret af The Hans Christian Andersen Academy, der hvert år udvælger en forsker i international særklasse til at holde en HCA-forelæsning på SDU.

Redaktionen afsluttet: 21.10.2015