Skip to main content
DA / EN

Odense vil tilbyde studiejob til alle interesserede i 2020

Analyse fra SDU viser, at der på nuværende tidspunkt er behov for 400 nye akademiske studiejob

Odense Kommune og SDU Erhverv indgår et banebrydende samarbejde for at skabe yderligere 400 studiejobs til byens studerende frem imod 2020. Målet med planen er at kunne tilbyde samtlige interesserede studerende et relevant akademisk studiejob og derved øge Odenses attraktion som studieby.

Aftalen blev i dag offentliggjort på et pressemøde på IT-konsulenthuset Bach, Drud & Larsen i Odense.

- Vi har i Odense Kommune en stor interesse i at fastholde de studerende i byen både under studiet og efter endt kandidateksamen. En tæt og tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet i et studiejob kan få flere til at bosætte sig i Odense. Det er kompetent arbejdskraft til byens innovative virksomheder. Samtidig er det vigtige skatteborgere for Odense, siger rådmand Steen Møller.

Behovet på 400 nye studiejob er afdækket via en analyse blandt studerende på SDU. Analysen er foretaget i denne sommer og sandsynliggør, at 400 på nuværende tidspunkt har et ønske om et relevant akademisk studiejob - men ikke kan få det.

- Som universitet har vi et ønske om at kunne tilbyde flere relevante akademiske studiejob her på Fyn. En tilknytning til en spændende virksomhed har stor betydning for de studerendes valg af uddannelsessted. SDU vil stå stærkere med denne aftale, siger rektor Henrik Dam. 

Servicepakker og businessbrunch

For at opfylde den ambitiøse plan skal Odense Kommune og SDU Erhverv gennemføre en række aktiviteter, der skal sikre det øgede antal studiejob, kvalificere jobindholdet og sikre kontakt imellem studerende og virksomheder.
- Det kræver nytænkning af alle parter, hvis vi skal lykkes med denne ambitiøse plan, siger Steen Møller.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune vil gennemføre en-til-en virksomhedsbesøg for at introducere, skabe  og konkretisere mulighederne i studiejob. Sammen med SDU skabes servicepakker, der skal gøre vejen nemmer for både studerende og virksomhed.

SDU Erhverv vil lave Business Brunch og her invitere virksomheder inden for et specifikt fagområde – og relevante studerende, så der kan opstå match i løbet af brunchen. Modellen er kendt i andre byer, men introduceres nu i Odense.
Kompetencekometer er navnet på en mentorordning, der skal få match imellem studerende og virksomhed  til at fungere optimalt for begge parter. Her er der faglig sparring at hente både under beskrivelse af arbejdsopgaver og løbende under ansættelsen.
SDU Erhverv og Odense Kommune har aftalt årlige evalueringer for at sikre effekten i samarbejdet.

Redaktionen afsluttet: 11.11.2015