Skip to main content
DA / EN

Kandidater fra SDU klarer sig godt på jobmarkedet

SDU optager flere studerende fra familier med lave indkomster og korte uddannelser. På trods af det klarer kandidater fra SDU sig lige så godt efter endt uddannelse, som kandidater fra andre universiteter. Sådan lyder konklusionen i en rapport, som bliver offentliggjort i næste uge.

Den hidtil største undersøgelse blandt samfundsvidenskabelige dimittender fra SDU viser nu klart, at universitetet uddanner mønsterbrydere.

Undersøgelsen påviser, at kandidater fra samfundsvidenskabelige uddannelser på SDU klarer sig lige så godt på jobmarkedet, som kandidater fra andre universiteter.

”Antallet af studerende, som er optaget på universiteterne, er steget drastisk i de senere år. SDU har taget grupper af unge ind, som vi ikke så på universiteterne for 15 år siden”, siger seniorrådgiver Marie Kruse fra analyseenheden på Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi.

Den gruppe studerende, der er kommet flere af på SDU, er studerende fra familier med lavere indkomst og kortere uddannelser. Derudover er der flere studerende af anden oprindelse end dansk.

Trods den anderledes baggrund klarer kandidaterne sig lige så godt som kandidater fra andre danske universiteter. Året efter dimissionen er fire ud af fem kandidater fra SDU i job. Det samme gælder for kandidater fra andre universiteter.

SDU løfter særlige udfordringer

”Vi er godt tilfreds med vores løfteevne. På SDU sikrer vi, at også de unge, der kommer fra ikke-boglige hjem, får mulighed for at få en universitetsuddannelse. Dermed løfter vi en samfundsmæssig opgave”, siger SDU’s rektor Henrik Dam.

Han efterlyser en nuance i den seneste tids debat om, at karakterniveauet blandt nye studerende skaber A- og B-universiteter.

”Det er rigtigt, at vi optager flere studerende, der fik lave karakterer i gymnasiet. Men disse statistikker fortæller intet om kvaliteten i vores uddannelser og heller intet om de studerendes mulighed for at få beskæftigelse”, siger Henrik Dam.

FAKTA – TAL FRA RAPPORTEN

  • Gennemsnitsindkomsten for forældre til studerende optaget i 2013 på SDU var 831.827 kr. (husstandsindkomst), mens det samme tal var 1.053.068 kr. for forældre til studerende optaget på andre universiteter.
  • 11,1% af SDU-studerende optaget i 2013 har en far med akademisk baggrund. Dette er tilfældet for 23,7% af studerende fra andre universiteter.
  • Beskæftigelsesfrekvensen i året efter dimission var 79,9 for SDU-dimittender og 80,5 for andre universiteter.
  • Der er ingen statistisk signifikant forskel på SDU-studerende og andre i sandsynligheden for at tjene mere eller mindre end gennemsnittet efter dimission.
Redaktionen afsluttet: 06.11.2015