Skip to main content
DA / EN

Flagermus er overraskende hurtige til at tage beslutninger

Flagermusenes fangstadfærd er ikke helt så stereotyp, som forskerne hidtil har troet. Ny forskning viser, at de er i stand til at tage ultrahurtige beslutninger om, hvorvidt et angreb på et byttedyr nu også er en god idé. Det hele afgøres på millisekunder

Et nyt studie har undersøgt, hvordan jagende flagermus reagerer, når de nærmer sig et byttedyr. Studiet konkluderer, at flagermus er i stand til at indsamle informationer fra omgivelserne og overraskende hurtigt bearbejde dem til en vurdering af, hvordan det forestående angreb skal gennemføres – eller om det helt skal afblæses.

– En flagermus kan nå at justere sit angreb eller helt afblæse det, indtil det er cirka 100 millisekunder fra at sætte kløerne i sit bytte. Det overrasker os, at de er så hurtige. Man har nemlig hidtil troet, at flagermus bruger en slags autopilot og udviser et helt bestemt handlemønster, når de går ind i den sidste fase af deres angreb, siger Signe Brinkløv, postdoc ved Biologisk Institut, Syddansk Universitet.

Et resultat af evolutionen

Sådan jager flagermus

Flagermus bruger ekkolokalisering til at orientere sig med; de udsender en konstant strøm af supersoniske lyde, som rammer mulige byttedyr i nærheden, så der sendes et ekko tilbage til flagermusen. Ud fra dette ekko kan flagermusen definere, hvor byttedyret befinder sig, og angribe det.

Forskerholdet består yderligere af professor Annemarie Surlykke fra Syddansk Universitet og kolleger fra Ludwig-Maximilian Universitet i München.

Holdet har undersøgt jagende flagermus både i et laboratorium og i naturen. Både i flagermuslaboratoriet på SDU og i naturen tilbød forskerne et byttedyr til flagermusene, og når flagermusene indledte jagten på byttedyret, fjernede forskerne det og observerede, hvordan flagermusene reagerede.

Signe Brinkløv mener, at flagermusenes evne til at tage hurtige beslutninger er et resultat af evolutionen.

– De er afhængige af at kunne reagere ekstremt hurtigt, når de jager, så jeg vil tro, at de har været under et stort evolutionært pres for at udvikle denne jagtteknik for at kunne overleve som art, siger hun.

Forskerne har både optaget den lyd, som flagermusene udsendte og filmet, hvordan og hvornår de reagerede på, at deres bytte forsvandt. Se en video af flagermusene her.

Foto af vandflagermus (Myotis daubentonii): Jens Rydell.

Redaktionen afsluttet: 19.03.2015