Skip to main content
DA / EN

SDU skal nedlægge 515 pladser på bacheloruddannelser

Syddansk Universitet må lukke for optag på 19 uddannelser og reducere antallet af studerende på en række andre uddannelser for at leve op til regeringens krav.

Syddansk Universitet skal lukke 515 studiepladser på bacheloruddannelserne, 28 professionsbachelor-pladser og 351 på kandidatuddannelserne. 
Det er resultatet af de forhandlinger, som universitetet i de seneste måneder har ført med Uddannelses- og Forskningsministeriet om dimensionering af de videregående uddannelser.
Udgangspunktet for forhandlingerne har været, at regeringen på landsplan vil nedlægge 3.500 bachelor- og 2.400 kandidat-studiepladser inden for de universitetsfag, hvor arbejdsløsheden historisk har været størst.

- Ministeriet har på forhånd udpeget de uddannelsesgrupper, der skal dimensioneres, og det er primært de humanistiske områder, der rammes. Det betyder, at vi har haft forholdsvis snævre rammer til at fordele beskæringerne på de enkelte uddannelser, siger rektor Henrik Dam.

SDU har ved udmøntningen af dimensioneringen været opmærksom på, at universitetet kunne komme til at skabe for små og for sårbare faglige miljøer, hvis der blev skåret en fast procentdel på alle de uddannelser, der var i spil. Derfor har universitetet valgt at koncentrere sig om lidt færre faglige miljøer og at give dem de bedste udviklingsmuligheder, men det betyder desværre også, at universitetet som følge af dimensioneringen må lukke for optaget på hele uddannelser.

Reduktionerne på SDU

Reduktionerne berører, som nævnt, især uddannelser inden for de humanistiske fagområder, hvor 17 uddannelser helt lukker for optag.  Seks af disse uddannelser udbydes i samarbejde med samfundsvidenskab. På naturvidenskab lukker to uddannelser for optag.

  - Vi skal i gang med en nedskæring, men den er trods alt ikke så voldsom, som der var lagt op til i ministeriets første udspil. Det er dog kommet lidt bag på os, hvor hårdt man går til værks over for unge vækst-universiteter som Syddansk Universitet og Aalborg Universitet, og at modellen kun tager hensyn til historiske tal, siger Henrik Dam.

- Vi er med til at sikre udvikling i de dele af Danmark, hvor der skal kæmpes lidt ekstra for at få fremgang, og for nogle af de berørte uddannelsesgrupper forventer vi fremover et bedre arbejdsmarked, end de historiske tal viser. Det er blandt andet derfor, at SDU gennem hele forløbet har været skeptisk over for modellen og dens konsekvenser,  siger han.  

Reduktionen i studiepladser vil ske gradvist, og den sidste del skal være gennemført i 2020. Det anslås, at dimensioneringen - når den er slået fuldt igennem i 2024 – kommer til at medføre en nedgang i omsætningen på uddannelser på 48 mio. kr.

Campusbyerne

I Odense skal der nedlægges 403 studiepladser på bacheloruddannelser og 312 pladser på kandidatuddannelser. I Sønderborg nedlægges 79 bachelorpladser og 12 kandidatpladser. I Slagelse nedlægges 33 studiepladser på to bacheloruddannelser og 28 pladser på en professions-bacheloruddannelse. I Esbjerg nedlægges 27 kandidatpladser. I Kolding sker der ingen ændringer.

Fakta: SDU har ca. 24.000 heltidsstuderende fordelt på fem byer: Odense, Esbjerg, Kolding, Slagelse og Sønderborg.
I september 2014 optog universitetet 5.418 nye studerende.

Redaktionen afsluttet: 08.01.2015