Skip to main content
DA / EN

Toprenoveret bibliotek indviet

Syddansk Universitetsbibliotek kunne tirsdag slå dørene op for i alt 7000 kvadratmeter renoverede og nybyggede lokaler. Samtidig blev bibliotekets 50-års jubilæum markeret

Meget er sket, siden Torkil Olsen i 1965 blev ansat som overbibliotekar til at forestå opbygningen af et nyt bibliotek i Odense – helt fra bunden, uden én eneste bog.

Tirsdag den 3. marts kunne Syddansk Universitetsbibliotek, som biblioteket hedder i dag, ikke alene fejre 50-års jubilæum, men også slå dørene op for et fuldstændigt ombygget bibliotek på 7000 kvadratmeter.

Gennem de seneste fire år er eksisterende bibliotekslokaler blevet renoveret, mens andre er bygget til – heriblandt en helt ny 2. etage. Ombygningen har kostet 100 millioner kroner.

En ”gennemgribende make-over” kaldte universitetsdirektør Karen Heebøll det i sin tale ved den officielle indvielse, hvor blandt andre bibliotekets 100 medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere var inviteret.

- Fra et – måske i nogles øjne – lidt kedeligt, støvet image i orange outfit til et lyst, lækkert og på alle fronter fuld ud opdateret og meget levende udtryk, sagde Karen Heebøll blandt andet om bibliotekets forandring.

Gæsterne til indvielsen fik ved selvsyn forandringerne at se, da der efter talerne var rundvisning.

Flere studiepladser på vej

Den mest iøjnefaldende forskel på det gamle og det nye bibliotek er måske antallet af studiepladser, der er blevet fordoblet til omkring 1000 – heraf er en tredjedel døgnåbne, så de studerende kan komme og gå, som det passer dem.

Første stop på rundvisningen var det nyindrettede Læringszonen, hvor de studerende kan få hjælp til at søge i databaser, lære at skrive akademisk og på anden vis forbedre deres studiekompetencer.

For et moderne bibliotek er mere end blot bøger, slog Thomas Kaarsted, formidlings- og kommunikationschef på biblioteket, fast.

- Vi vil være center for læring. Hvis vi ser læring som et hjul, så er vi naven i midten, der binder det hele sammen, sagde Thomas Kaarsted med henvisning til, at Læringszonen – når det nye tekniske biblioteket er færdigbygget – vil ligge lige i centrum af biblioteksfaciliteterne.

Han kunne desuden fortælle, at biblioteket – trods den officielle indvielse – ikke er færdig med at bygge ud. Snart vil biblioteket blive indrettet med et såkaldt peer point, hvor studerende vil vejlede andre studerende, og et digitalt produktionsværksted – et Fablab – hvor studerende får adgang til 120 it-programmer. Desuden vil alle studiepladser med tiden blive døgnåbne.

Et historisk tilbageblik

Rundvisningen gik videre gennem nogle af bibliotekets 10 fagbiblioteker – blandt andet historiebiblioteket, hvor universitetets samling af gipsafstøbninger af antikke skulpturer har fået plads.

På rundvisningen blev gæsterne også lidt klogere på bibliotekets historie. Biblioteket har sin oprindelse i Kulturministeriet, der ønskede et nyt bibliotek i Odense, blandt andet til betjening af det kommende Odense Universitet. Først i 1998 blev biblioteket officielt en del af universitetet.

Det hele fortælles i udstillingen "Tidens bibliotek 1965-1985”, der kan ses i glasburet ved indgangen til det sprog- og litteraturhistoriske bibliotek. Her kan man læse avisudklip og se effekter, fra dengang udlån blev nedskrevet manuelt på udlånskort og registreret i kartoteksskabe til den teknologiske udvikling med de første edb-maskiner.

Ja, meget er i sandhed sket, siden dengang i 1965 hvor biblioteket ikke ejede én eneste bog, til i dag hvor biblioteket er landsdelens største vidensbank.

Se flere fotos fra indvielsen.

 

Redaktionen afsluttet: 03.03.2015