Skip to main content
DA / EN

Ny stor undersøgelse af europæiske idrætsforeninger

Er Foreningsdanmark så unikt, som vi går og tror, og hvordan lykkes det for idrætsforeninger at inkludere forskellige grupper i foreningslivet? Det vil forskere fra hele Europa med SDU i spidsen finde svar på.

Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) på Institut for Idræt og Biomekanik skal de næste tre år være tovholder for den første større undersøgelse af idrætsforeninger på tværs af en række lande i Europa.

Hvordan gør de andre?

Undersøgelsen skal belyse den sociale inklusion og det frivillige arbejde i idrætsforeningerne for at skabe et sammenligningsgrundlag, der ikke eksisterer i dag.

- I Danmark topper vi på deltagelse i foreningslivet, på antal foreninger og på antallet af frivillige. Men vi ved ikke ret meget om, hvordan andre lande gør, og hvad de lykkes med. Og ikke mindst hvorfor, siger professor og centerleder Bjarne Ibsen om baggrunden for forskningsprojektet.

Finde frem til de bedste modeller

Det er første gang et studie ser på foreningsidrætten i hele Europa og de politikker i de enkelte lande, som former foreningslivet.

- Vi vil prøve at finde ud af, hvilke modeller der fungerer bedst i forhold til de hensigter og ambitioner, som samfundet har, forklarer post doc Karsten Østerlund.

- Vi bliver klogere af at sammenligne os med andre og kan lære af, hvordan man i andre lande støtter foreningslivet, og hvordan pengene bruges bedst.

Et projekt i fire dele

Projektet omfatter flere delundersøgelser. Den første del består af en analyse af politikkerne for idræt organiseret i foreninger i alle de ti lande.

Anden del er en online spørgeskemaundersøgelse af idrætsforeninger med fokus på det frivillige arbejdes omfang og inklusionen af sårbare grupper i foreningerne.
Den tredje del omfatter en undersøgelse af medlemmerne i 30 idrætsforeninger i hvert af de ti lande.

Den fjerde del består af en analyse af tre udvalgte cases fra hvert af landene, dvs. i alt 30, hvor man har gode erfaringer med rekruttering og fastholdelse af frivillige samt inklusion af vanskeligt stillede grupper.

En håndbog til foreninger

I forlængelse af analyserne skal der udarbejdes en håndbog med konkrete anbefalinger og forslag, som sammen med analyserne skal fremlægges på konferencer i alle ti lande.
Forskningsprojektet afsluttes i 2017 med en stor international konference, som forventes afholdt på Syddansk Universitet.

Projektet er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionens Erasmus+ Sport-program med knap 500.000 Euro og medfinansiering fra de institutter og lande, som skal indgå i undersøgelsen, på ca. 200.000 Euro.

Forskningsprojektet vil omfatte ti lande: England, Holland, Belgien, Tyskland, Schweiz, Spanien, Ungarn, Polen, Norge og Danmark.
Professor og centerleder Bjarne Ibsen og post doc Karsten Østerlund har ansvaret for koordineringen af de forskellige delundersøgelser i alle ti lande.

Redaktionen afsluttet: 09.02.2015