Skip to main content
DA / EN

Dronenummerplader bliver nu testet

Ifølge et nyt lovforslag skal alle professionelle droner snart flyve rundt med en elektronisk nummerplade. Derfor følger forskere på SDU via en server nu en række droner, der flyver rundt i landet med dronenummerplader

 

Omkring ti droneoperatører har fået en nummerplade spændt på deres drone. Heriblandt Beredskabsstyrelsen, som bruger dronerne til at overvåge kemikalieudslip og brande. Forskerne på SDU’s dronecenter har udviklet en meget lille dims, som minder om en mobiltelefon. Den sender direkte til en server på universitetet, så forskerne kan følge flyvningerne.

Tænd og sluk automatisk

-Vi har blandt andet lært, at nummerpladen skal tænde og slukke automatisk. Når droneoperatøren for eksempel bruger dronen professionelt til at finde fjernvarmerør med et infrarødt kamera, så har han fokus på arbejdet og husker ikke at tænde og slukke for dronens elektroniske nummerplade, siger adjunkt Kjeld Jensen fra UAS Center på SDU.

Lovforslag om nummerplader

Trafik- og Byggestyrelsen har bedt forskerne på UAS Center om at komme med løsninger på, hvordan myndighederne kan holde styr på det stadigt voksende antal droner. Samtidig er der netop fremsat et lovforslag om, at professionelle droner, som flyver i byområder, udstyres med en elektronisk nummerplade, når teknologien gør det muligt. Det skal gøre det let at identificere dronens fører, når myndighederne for eksempel har brug for hurtigt at rense luften for droner, hvis en lægehelikopter skal lande.

Besked via radio eller mobil

- Vi arbejder på to forskellige designs. Det ene er baseret på, at en radiosender er monteret i nummerpladen. Den sender signal til en eventuel politimands tablet på jorden. Det andet system har indbygget en mobiltelefon, som løbende sender direkte til en national database, forklarer Kjeld Jensen og fortsætter:
- Den løsning kræver et mobiltelefons-abonnement for at virke. Det giver god mening, hvis nummerpladerne skal bruges af kommercielle piloter inde i byen. Men hvis registreringen også skal udbredes til eksempelvis 16-årige drenge, som leger i haven, så skal man vælge en billigere løsning med en radiosender, siger Kjeld Jensen.

Brug for registrering

Det er mobiltelefon-løsningen, som i øjeblikket bliver testet hos forskellige droneoperatører, mens radiosenderne bliver testet i samarbejde med forskellige virksomheder. Forskerne bruger de praktiske erfaringer til at finjustere teknikken og designet.
- Mange kan ikke forstå, at droner skal registreres, for det er jo kun et stykke legetøj, men i takt med, at der kommer flere og flere droner, er myndighederne nødt til at vide, hvem der styrer dem. Ellers er politiet magtesløs, når fru Jensen ringer og beder om at få fjernet en drone, som hænger over hendes have, eller når droner smugler ting over fængselsmuren, påpeger Kjeld Jensen.

Redaktionen afsluttet: 16.12.2015