Skip to main content
DA / EN

Over én million danskere tager hjertemedicin

Et stigende antal danskere får medicin mod hjertesygdomme, viser nye database, som Statens Institut for Folkesundhed og Hjerteforeningen samarbejder om

Aldrig har så mange danskere taget hjertemedicin. I alt tager 1,3 million danskere på 35 år eller derover medicin mod hjertekarsygdomme.

Det svarer til, at 41 procent af befolkningen på 35 år eller derover tager mindst én type medicin mod hjertekarsygdomme.

Tallene fremgår af hjertetal.dk – en ny database om hjertekarsygdomme, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, har lavet i samarbejde med Hjerteforeningen.

Der er især tale om medicin mod forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol. Mange tager også blodfortyndende medicin eller medicin mod forstyrret hjerterytme.

En stigning på 18 procent

 Databasen viser også, at antallet af danskere, der tager hjertemedicin, er stigende. Fra 2006 til 2012 er antallet af personer, som tager mindst én type hjertemedicin, steget med ca. 200.000 eller 18 procent.

- Det er et stort antal, men forhåbentligt betyder det, at flere er beskyttet mod udvikling af eller tilbagefald af en hjertesygdom, siger forsker ved Statens Institut for Folkesundhed, Nina Føns Johnsen, som har været med til at udvikle den nye database.

Mange ældre på hjertemedicin

Det er især ældre mennesker, der tager hjertemedicin, og der er også flere kvinder end mænd, der bruger hjertemedicin. Det skyldes primært, at kvinder lever længere end mænd.

Der er kun få under 35 år, der lider af hjertekarsygdomme, og ser man på andelen af personer, der tager hjertemedicin, så stiger andelen med alderen.

Hjertetal.dk indeholder oplysninger om forekomst, dødelighed og overlevelse af en lang række hjertekarsygdomme og behandlinger.

Redaktionen afsluttet: 19.08.2015