Skip to main content
DA / EN

Diabetes og antibiotika hænger sammen

Ny forskning viser, at diabetikere har fået mere antibiotika i årene op til diagnosen end raske danskere

Et stort registerstudie udført i et samarbejde mellem SDU og Gentofte Sygehus har fundet en klar sammenhæng mellem indtaget af antibiotika og en senere type 2 diabetes. Studiet har set på 1,8 millioner danskere, heraf 170.000 med diabetes.

Anton Pottegård, postdoc på Institut for Sundhedstjenesteforskning, har sammen med professor Jesper Hallas stået for metode og håndteringen af det store datamateriale.
- Vi ser en meget stærk og overraskende sammenhæng mellem forbruget af antibiotika og udvikling af diabetes. Og det er næsten alle slags antibiotika, der spiller ind, siger han.

To bud på en forklaring

Anton Pottegård har sammen med kollegerne fra Gentofte to bud på en forklaring af sammenhængen: Enten er antibiotika med til at give type 2 diabetes, fordi antibiotika fjerner tarmbakterier, som indvirker på sukker- og fedtomsætning, eller også har personer med type 2 diabetes, allerede inden de får diagnosen, en større risiko for at få infektioner.

I studiet er forskerne gået langt tilbage i tiden, og det øgede forbrug af antibiotika ses hos diabetikerne helt op til 15 år før de får diagnosen.

- Selvom meget tyder på, at det at have type 2 diabetes er forbundet med en øget infektionsrisiko og dermed brug af antibiotika, så er det ikke tidligere vist, at infektionsrisikoen skulle være øget allerede 15 år før diagnosticering af type 2 diabetes. Det efterlader plads til de alternative fortolkninger, siger Kristian Hallundbæk Mikkelsen, ph.d.-studerende ved Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital.

Folkesygdom i voldsom vækst

Type 2-diabetes er en folkesygdom i voldsom udvikling og omkostningerne til behandling af diabetes ventes ifølge aktuel forskning fra SDU og Diabetesforeningen at være næsten fordoblet allerede i 2025.

Over 320.000 mennesker lever med diabetes i Danmark, 200.000 er stadig ikke blevet opdaget, og omkring 750.000 skønnes at have et forstadium til sygdommen. På verdensplan har cirka 8,3 procent af befolkningen i alderen 20-79 år diabetes.

Redaktionen afsluttet: 28.08.2015