Skip to main content
DA / EN

Ålegræs trives i giftig havbund – men dør alligevel

Ny studier viser, at havgræs er overraskende effektiv til at afgifte sig selv, når den vokser i giftig havbund. Men hvis planten stresses af omgivelserne, mister den evnen og dør. Stadig flere havgræs-enge er så stressede, at de ikke længere kan afgifte sig selv.

Undersøiske enge af havgræsser vokser i store dele af verden, hvor de fungerer som hjem for mange forskellige smådyr, filtrerer vandet og tilbageholder kulstof og næringssalte. Men engene er truet i næsten alle egne af verden, og flere steder - også i Danmark - arbejder forskere og myndigheder på højtryk for at forhindre havgræsser i at forsvinde.

Nu kan biologer fra SDU lægge endnu en vigtig brik i forståelsen af havgræssernes liv.
Det har længe været kendt, at stoffet sulfid hører med i trusselsbilledet. Sulfid er et naturligt forekommende giftstof, der findes i den havbund, som havgræs vokser i. Havbunden er kendetegnet ved at være blottet for ilt og lugter af rådne æg, når man roder op i den.
Der er altså en sammenhæng mellem sulfid og havgræs-død, og det har været oplagt at tro, at planterne ikke kan tåle sulfid, og at stigende forekomster af sulfid som følge af øget forurening påvirker havgræsplanterne negativt.

- Men vores forskning viser, at havgræs som udgangspunkt sagtens kan tåle sulfid. Faktisk har havgræsser gavn af sulfid, forklarer postdoc Harald Hasler-Sheetal, der står bag studiet sammen med professor Marianne Holmer. Begge er fra Biologisk Institut.

Havgræs kan have gavn af sulfid

 Studiet viser, at havgræsser evner at beskytte sig mod ca. to tredjedele af den sulfid, der trænger ind i planten, således at sulfiden ikke påvirker planten negativt. Den sidste tredjedel optager planten i sit væv og bruger enzymer til at omdanne sulfiden til gavnlige stoffer, som den kan udnytte i sin vækst.
Men selvom havgræsser altså sagtens kan tåle sulfid, er alt ikke bare godt.

- Havgræsser kan ikke tåle sulfid under alle forhold. Hvis en havgræs bliver stresset, f.eks. ved unaturligt høje sulfid forekomster i havbunden eller ved dårlige lysforhold som følge af skygning fra planteplankton, svækkes plantens kapacitet til at afgifte sulfid, og planten bliver dermed dårligere til at modstå sulfid. Det er ligesom, når mennesker får stress; så kan vi heller ikke præstere optimalt. Stressede havgræsser vokser dårligere og dør måske helt – det er det, vi ser over store dele af verden, hvor havgræsserne går tilbage, siger Harald Hasler-Sheetal.

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 05.08.2015