Skip to main content
DA / EN

Ikke belæg for at ammende mødre skal undgå alkohol

Forskere fra SDU har sammenlignet en lang række forskningsresultater og fundet, at alkohol i små mængder ikke er farligt for børn af ammende mødre.

I dag bliver mødre rådet til helt at undgå alkohol, mens de er gravide, og når de ammer. De officielle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen har siden 2013 tilrådet flere timers pause mellem alkoholindtag og amning.

Men faktisk findes der i faglitteraturen ikke belæg for, at det er farligt for ammebørn, hvis deres mor drikker alkohol i en mængde, der svarer til Sundhedsstyrelsens generelle anbefaling for kvinder, nemlig højest syv genstande om ugen og højest fire genstande på en enkelt dag.

Det er konklusionen på et studie, som  postdoc og farmaceut Anton Pottegaard fra Institut for Sundhedstjenesteforskning har udarbejdet sammen med læge Maja Haastrup og lektor og overlæge Per Damkier har udarbejdet. De har gennemgået al den forskning, der findes på området.

Langt under grænsen for det skadelige

- Så længe man drikker inden for Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så er vi langt under grænsen for, hvad der er skadeligt, siger Anton Pottegård.

I studiet har han og forskerkollegerne opstillet et regnestykke, der viser, at et barn bliver udsat for ca. 0,5% af den alkohol moderen indtager. Hvis en ammende mor drikker fire genstande, så hurtigt hun kan, vil barnet få en promille svarende til en tiendedel af den tilladte promille for bilister. Vel at mærke hvis barnet bliver ammet, når moderen er allermest påvirket. For et barn på 6kg svarer det til at barnet indtager et femtedel af et snapseglas med øl.

- Vurderet ud fra den tilgængelige litteratur og overførslen af alkohol gennem modermælken, tager børn ikke skade af, at en ammende mor drikker en øl eller to. Der er ingen tænkelige tidspunkter, hvor et barn bliver ugunstigt påvirket, hvis moren drikker efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, siger Per Damkier.

Redaktionen afsluttet: 28.04.2015