Skip to main content
DA / EN

Minister: - SDU gør en hel del for mønsterbrydere

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) var i går på besøg på Syddansk Universitet for at høre om universitetets erfaringer med at uddanne studerende fra ikke-akademiske familier. Det er generelt en udfordring for de danske universiteter.

Chancen for at gennemføre en videregående uddannelse er cirka tre gange så stor, hvis ens forældre også har en videregående uddannelse, end hvis ens forældre er ufaglærte.

Det er en udfordring, som de danske universiteter skal blive bedre til at håndtere. Alle unge skal have lige adgang til en uddannelse uanset baggrund og social arv, mener både Syddansk Universitet og uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R).

Derfor besøgte ministeren i går Syddansk Universitets campus i Slagelse for at høre mere om, hvordan SDU er lykkes med at tiltrække og fastholde studerende fra ikke-akademiske hjem.

Første stop for ministerdelegationen var Campus Slagelses studiecafé, der er et særligt tilbud for studerende, der læser International Virksomhedskommunikation. I caféen kan de studerende få hjælp af andre studerende til fagene dansk og engelsk grammatik, der ofte er årsag til dumpede eksaminer og frafald. Og det er en stor hjælp, fortalte de studerende ministeren.

- Ingen af mine forældre har en videregående uddannelse, så jeg var meget overladt til mig selv under studiet. Derfor er det også godt, at universitetet tilbyder studiecafé, hvor man kan få hjælp til det, man finder svært, fortalte Gabrielle Broe Øe Svendsen (i midten af billedet øverst), der læser på femte semester.

SDU har derudover en række andre tiltag, der skal sikre, at studerende – særligt dem fra ikke-akademiske familier – gennemfører en uddannelse. Blandt de mere unikke er Projekt Mønsterbryder, som er en mentorordning, hvor nye studerende af ikke-akademiske familier – de såkaldte mønsterbrydere – bliver sat sammen med en erfaren studerende, der også har mønsterbryderbaggrund.

- Vi skaber et netværk, hvor de studerende kan tale sammen om deres udfordringer. De møder ikke bare akademiske udfordringer, men også ofte modstand fra familien, der ikke kan forstå, hvorfor de tager en uddannelse. Det er min overbevisning, at i hvert fald to eller tre deltagere ville være droppet ud af studiet, hvis det ikke havde været for projektet, fortalte Flemming Smedegaard, der er studieleder på International Virksomhedskommunikation og initiativtager til projektet, der i dag involverer 33 mønsterbrydere og 26 mentorer.

Projektet vakte begejstring hos ministeren, der gerne så det udbredt over hele landet. Men hun understregede også, at universiteternes indsats ikke alene kan bero på ildsjæle som Flemming Smedegaard.

- SDU gør allerede en hel del for mønsterbrydere. Jeg har set en masse spændende tiltag her i dag, men vores indsats må ikke afhænge af ildsjæle alene. Universiteterne skal sætte indsatsen i system, sagde Sofie Carsten Nielsen, der derfor har krævet, at universiteterne fremover sætter mål for deres arbejde med social mobilitet.

 

Om uddannelse og social mobilitet:

  • Chancen for at gennemføre en videregående uddannelse er cirka tre gange så stor, hvis ens forældre også har en videregående uddannelse, end hvis ens forældre er ufaglærte.
  • Næsten hver femte studerende fra uddannelsesfremmede familier falder fra i løbet af første studieår, hvilket er næsten 25 % større end frafaldet blandt studerende fra akademiske familier. Det er 24,2 procent større end frafaldet blandt studerende fra akademiske familier, som er 16 procent.
  • Kilde: ”Social mobilitet – Fakta om sammenhænge mellem unges uddannelse og deres forældres uddannelse”, Uddannelses- og Forskningsministeriet, juli 2014.

Om SDU og social mobilitet:

  • 86 procent af de optagne studerende på SDU er fra ikke-akademiske hjem. Til sammenligning er 67 procent af de studerende på Københavns Universitet fra ikke-akademiske hjem.
  • Studerende af forældre med relativt lidt uddannelse (grundskole, erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse) har større tendens til at falde fra efter første år.
  • Kilde: ”Notat – Syddansk Universitet og den sociale mobilitet”, Syddansk Universitet, september 2014.

Læs mere om Projekt Mønsterbryder

Redaktionen afsluttet: 23.09.2014