Skip to main content
DA / EN

Manglende retning spænder ben for journalistiske projekter

Rapport fra Center for Journalistik sætter fokus på journalistiske kampagner i medierne. Mangel på klar målsætning og strategi, tilfældig planlægning og haltende præger ofte projekterne.

I marts 2014 blev 20 mediechefer fra hovedparten af de største medievirksomheder herhjemme interviewet om deres erfaringer med journalistiske kampagner. Resultatet viser, at det er meget forskelligt hvordan mediehusene herhjemme definerer og arbejder med journalistiske kampagner.
- Der mangler ofte en klar målsætning og strategi for opgaven. Tit er planlægningen tilfældig og samarbejdet på tværs af platforme og medier halter – især i forhold til brug af sociale medier. Konsekvensen er, at vigtige journalistiske projekter ikke får den nødvendige betydning og gennemslagskraft, som de ellers kunne have fået,fortæller journalistisk lektor Ralf Andersson, der står bag rapporten.

Journalistiske kampagner er et stadigt vigtigere redskab for mediehusene herhjemme i kampen for at fange brugernes interesse og skabe opmærksomhed om deres eget medie på et marked, hvor konkurrencen bliver stadigt hårdere. Kampagner giver mulighed for at skabe ekstra værdi for brugerne og brande og profilere sig markant i forhold til konkurrenterne.

Medier som aktive spillere i lokalsamfundet

Stadigt flere medier skifter fra den traditionelle holdning om at beskrive og dække et emne og skabe debat - til i stedet i stigende grad direkte at lancere aktivistiske kampagner med klare holdninger og mål, som man kan markedsføre sig på. Det gælder både landsdækkende medier, men i høj grad også de regionale mediehuse. De ser mere og mere sig selv som aktive spillere i lokalsamfundet, der tager stilling til og handler ud fra bestemte holdninger og formål.

Rapporten har haft formål at samle og videreformidle vigtige erfaringer, som større medier herhjemme har gjort sig med kampagnejournalistik de senere år. Det er sket dels ved at introducere en model, der kan bruges til at analysere typen af den journalistiske kampagne – et såkaldt kampagne-kompas. Og dels ved – ud fra denne model - at videregive greb og værktøjer, som med fordel kan anvendes i den enkelte type af kampagner. Læs hele rapporten "Journalistiske kampagner i danske medier".

 

Redaktionen afsluttet: 19.09.2014