Skip to main content
DA / EN

Hver femte 15-årig ryger

18 procent af de 15-årige ryger dagligt eller lejlighedsvist, viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

18 procent af de 15-årige tænder dagligt, ugentligt eller af og til for en cigaret. Det svarer til omkring hver femte i årgangen.

Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, der hører under SDU.

Antallet af 15-årige rygere er ganske vist faldet siden 2010, men faldet er langt overvejende sket blandt de daglige rygere. I 2010 røg 10 procent af de 15-årige dagligt, mens det i dag er omkring fem procent.

Men faldet i den samlede andel af 15-årige rygere – faste rygere såvel som lejlighedsrygere - har været knap så markant.  I 2010 røg 24 procent af drengene og 23 procent af pigerne dagligt, ugentligt eller af og til, hvor det i dag er 18 procent.

De mange unge lejlighedsrygere, der tænder cigaretten af og til for eksempel til fester og i weekender, er i risiko for at få et mere regelmæssigt forbrug. Tidligere undersøgelser viser nemlig, at man er i meget stor risiko for at fortsætte som ryger, hvis man først er begyndt.

Undersøgelsens data er fra Skolebørnsundersøgelsen 2014, der omfatter 4500 skoleelever i 5., 7. og 9. klasse.

Læs mere om undersøgelsen.
Læs også De fleste kvitter smøgerne uden hjælp.

 

Redaktionen afsluttet: 10.09.2014