Skip to main content
DA / EN

1864-krigens følger belyses

Mens reaktionerne på tv-serien 1864 hæfter sig ved, hvad der er fiktion og fakta, bliver krigens eftervirkninger belyst på 150-året for fredsslutningen. Det sker på SDU i Sønderborg den 30. til 31. oktober.

Tv-serien 1864 kommer sikkert på tale, når forskere og museumsansatte samles til et to-dags seminar sidst på ugen, men det store samtaleemne blandt dem bliver de følger, krigen har haft på kort og lang sigt i årene efter 1864.
Det gælder bl.a., hvordan krigen efterfølgende er skildret i historisk litteratur, men også den indvirkning krigen har haft på dansk mentalitet.

- Efter 1864 vender vi os indad, og mentaliteten præges af ’det lille Danmark’. Derfor bliver spørgsmål som, "hvordan vi kan gardere os internationalt og gemme os så godt som muligt", centrale i dansk politik, fortæller professor Steen Bo Frandsen, en af tilrettelæggerne af seminaret.

Foregår på mærkedag

Seminaret starter den 30. oktober - præcis 150 år efter, at danskerne og tyskerne sluttede fred.
- Det er den dato, hvor fredsslutningen blev indgået i Wien, og Danmark måtte opgive de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg. Denne mærkedag har ingen særlig plads i den historiske erindring, men den forekommer at være et godt valg til at gøre status over krigens betydning og i et vist omfang også over jubilæumsåret, siger Steen Bo Frandsen.

Bag seminaret står SDU’s Institut for Grænseregionsforskning, Museum Sønderborg og Folkeuniversitetet. Det foregår den 30.-31. oktober på SDU i Sønderborg.

Redaktionen afsluttet: 27.10.2014